První houbou přímá demokracie?

1. 4. 2011

Diskuze mezi Janem Čulíkem a Karlem Dolejším možná s odstupem a nepřímo navazuje na nedávnou diskuzi o přímé demokracii, kterou svými články začal Milan Valach. Tento autor podává poměrně rozsáhlou analýzu hierarchie ve své knize Svět na předělu, kde uvádí i alternativu v podobě přímé demokracie. Obávám se, že přání Jana Čulíka - kapitalismus s lidskou tváří -- bez brutálních manažerských praktik, není bohužel splnitelné, píše čtenář Vít Matějovský.

Tento systém je sám v sobě, jak tvrdil Egon Bondy, sebežeroucí strukturou, ta je jakýmsi jeho genetickým kódem a nelze jej udržet v mezích "sociálnědemokratických". Z hlediska systémové analýzy vyvolává kapitalismus takové chování, které je těžko slučitelné např. s altruismem a s "lidskou tváří" vůbec. Pokud by se, čistě teoreticky, kapitalisté dohodli na nějakém lidském přístupu, na přiměřenosti zisku atp., stačí jeden subjekt k tomu, aby tento stav zrušil a díky bezohlednosti získal větší podíl na úkor "přiměřenosti" ostatních. Ostatní subjekty pak budou nuceny zvýšit agresivitu svého chování. Pokud by to neudělaly, budou sežrány. A tak stále dokola. Kromě toho kapitalismus sám tíhne ke stagnaci a krizím, jak ukázal praotec systémové analýzy Marx: "Pravou hranicí kapitalistické výroby je sám kapitál, je jí to, že kapitál a jeho sebezhodnocení je výchozím a konečným bodem, motivem a účelem výroby; že výroba je jen výrobou pro kapitál a ne naopak, výrobní prostředky pouhými prostředky k neustálému rozšiřování životního procesu společnosti výrobců" [Kapitál III, kap. XV/II].

Systém je dialektický vztah mezi částmi a celkem. Společenský systém ovlivňuje chování lidí, ale i naopak -- lidé mohou svým chováním změnit systém. Poměrně jasně to vyjádřil již Aristotelés. Milan Valach navrhuje systémovou změnu v podobě přímé demokracie a to v politické i vlastnické rovině. Přímá demokracie sice neruší tržní boj a konkurenci, ale odstraňuje nadvládu člověka nad člověkem skrze vlastnictví. Tím vytváří základy pro zcela jiný, decentralizovaný a kvalitativně odlišný systém. Tento systém přitom nemusíme znát již teď, ale může se rozvinout právě během života lidí v přímé demokracii. Proč tedy nesebrat jako první tuto houbu? Je snad málo sexy?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 1.4. 2011