Češi milují formuláře?

18. 3. 2011 / Jan Makovička

Po delší době jsem napsal kratičký článek do Britských listů. V článku jsem soudil, že porazit tuto vládu ve volbách bude snadné, neboť tak zpozdilou vládu jsme už dlouho neměli. Ale uplynuly jen dva dny a ukázalo se, že jsem byl příliš velký optimista. Ve středu 16. 3. jsem otevřel deník Právo a hned na první straně čtu, že někteří občané na Praze 10 když nedostali sčítací formuláře, naplnili, "plní rozhořčení ", centrální poštu ve Strašnicích a na poště pak vypuklo "doslova peklo. Byl to úplný masakr. Lidi se tam tlačili ve frontě". Stáli tam údajně hodiny "až někteří starší lidé doslova omdlévali..." To bylo v sobotu a opakovalo se to prý i v dalších dnech. Trvalo mi to chvíli, než jsem pochopil, že občané toužili mít formulář, aby byli sečteni.

Toužil jsem v životě po ledasčem, po různých věcech užitečných i neužitečných a také ovšem po krásných a chytrých ženách, které bych miloval, kdybych je byl býval potkal a nebyl obvykle, když jsem konečně některou potkal, shledán lehkým. Ale touhu po formulářích jsem opravdu nikdy neměl. A to jsem ve svém posledním zaměstnání dokonce některé formuláře protokolů a certifikátů apod. sám musel vytvářet, než se toho chopili lidé povolanější, které to očividně bavilo a dovedli formuláře do stavu naprosté dokonalosti -- a to i co se četnosti týče.

Za minulého režimu byly fronty na banány, to jsem moc nechápal, také na toaletní papír, tomu bych rozuměl, stály se fronty dokonce na automobily a jiné zboží, tomu už jsem většinou rozuměl méně, a dokonce i na kuchyňskou sůl, toto už jsem tenkrát považoval triumf hlouposti. Fronta na formuláře ve své omezenosti však předčí, domnívám se, i tu někdejší frontu na kuchyňskou sůl.

Obávám se, že tito milovníci formulářů až půjdou k volbách, budou volit vrchnost jako slušní a spořádaní občané. Stačí nová aféra "Kubice", nový klip Přemluv bábu atd., pan Zelenka už v tom má praxi, mohl by se takového úkolu opět chopit. Posledně se toho zhostil skutečně na výbornou, jak se na loajálního českého spisovatele sluší a patří. Osvědčilo se i strašení občanů. V budoucnu už asi ne Řeckem, ale třebas Portugalskem, nebo bůhví kým a čím. ("Jít k volbám bylo jako se napít Coly" prohlašovali tehdy jistí umělci.) Úspěch bude zaručen, nebo ne?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2011