Exekuce v Chorvatsku

17. 3. 2011

Nedávno na Britských listech probíhala zajímavá a obsáhlá debata o exekucích v ČR. Jsme na tom stejně jako námi často vysmívaná jihovýchodní Evropa.

Na bosenských stránkách www.6yka.net, "online magazín pro myslitele", který mi malinko připomíná Britské listy, vyšel následující článek, převzatý z chorvatského internetu, píše Jan Čihák:

Vysají nám krev a sedřou kůži, a vše dle zákona


Autor: Tina Lakić
Vydáno: 16. 03. 2011 v 02:09

Holohlaví sígři v kožených bundách, s masivními zlatými řetězy na vypasených krcích, ustoupili "decentním" lidem v drahých oblecích, kteří již nevyhrožují boxery a baseballovými pálkami, protože to vůbec nemají zapotřebí. V aktovce mají paragrafy zákonů, které jim mnohem účinněji umožňují, aby člověka, který dluží několik set kuna, připravili o několik tisíc kuna.

Otřesné příběhy občanů, kterým v devadesátých letech lichváři zničili život astronomickými úroky, kdy oběti přicházely o celoživotní úspory kvůli prvotní půjčce pár tisíc německých marek, byly nahrazeny stejně otřesnými příběhy lidí, kteří mají podobný osud, zapříčiněný exekucemi.

Na toto legální odírání chudých občanů si stěžují pouze ti, kterým se něco takového přihodí. Všichni ostatní zůstávají v klidu a jsou natolik zaneprázdněni, že je ani nenapadne zpochybňovat soudnost a morálnost zákonů, ani uvažovat nad absurditami a nelogičnostmi, které se denně stávají těm nejchudším a nejslabším v této zemi.

Ani lichváři by se nestyděli

Velmi výmluvná je struktura nákladů exekuce, která na nešťastníka dopadne svou vahou. V principu by se nemuseli stydět ani průměrní lichváři a loupežníci z devadesátých let. Ponechme stranou extremní, ale rovněž známé případy, kdy některým lidem kvůli dluhu za komunální poplatky málem sebrali střechu nad hlavou.

Vezměme v úvahu "levnější" verzi exekučního postupu na dluh ve výši 335 kuna, který při exekuci naroste o dalších 222 kuna. Největší díl z této sumy, 98 kuna, jde, hádejte komu - právníku / notáři, po 36,90 kuna se platí za náklady za doručení (?!) a za něco, co se nazývá "vydání rozhodnutí o pravomocnosti a oprávněnosti exekuce". Za vypracování exekučního návrhu se účtuje dalších 50 kuna. V tomto případě není rozumné brát si právníka, protože to by celou situaci zdražilo o dalších 500 kuna.

Zákonná ustanovení i jejich výklad jsou extrémně složité, takže se novinové sloupce plní historkami, které na první pohled hraničí se sci-fi. Bohužel to však není sci-fi, je to krutá realita mnoha Chorvatů.

Účet za televizní poplatek ve výši 80 kuna zmutuje na exekuci ve výši 500 kuna. Z formálního hlediska zákon říká, že dávky v nezaměstnanosti stejně jako ostatní sociální dávky nesmějí být předmětem exekuce, ale když k tomu něčí chybou dojde, čeká na člověka jen pobíhání od přepážky k přepážce, od úřadu k úřadu, s prázdnou peněženkou a žaludkem, ve snaze celou situaci zvrátit.

Naprostý chaos v systému nenasytných a nevinných

Ačkoli veřejní notáři a právníci působí v oblasti vymáhání dluhů již několik let, s odůvodněním, že tak budou lépe chráněni věřitelé a odlehčí se soudům, problém eskaluje a situace se stala ještě chaotičtější, když se na počátku roku do situace vložila i společnost Fina (finanční a zprostředkovatelská společnost www.fina.hr, pozn. překl), která zaznamenala více než půl milionu exekucí jen v prvních dvou měsících platnosti zákona.

V tomto množství lze přirozeně těžko brát v potaz jednotlivé osudy lidí, ale nezřídka byla postiženým z důvodu exekuce blokována i sociální pomoc, mizerný důchod, rodinné přídavky...

Bez omluvy, bez vysvětlení a krajně nemilosrdně

Velké komunální firmy hořely nedočkavostí a nová situace je pro ně přínosem. Kvůli provozním nákladům se už mnohé ani neobtěžují zasílat upomínky, dluhy nejsou řešeny jejich firemním právním servisem, vše je předáváno právníkům a veřejným notářům -- oni ovšem vědí lépe, jak se v tom všem chodí. Zisk mají pak všichni, komunální firmy dostanou své peníze, právníci a notáři své tučné odměny. A spotřebitelé nemají na výběr -- ani když je řeč o výši účtu, který jim vystaví monopolní poskytovatel služby, ani když je řeč o placení / splácení.

Pro představu o "popularitě" exekucí lze uvést údaj, že záhřebské Vodovody a kanalizace podaly jen v lednu tohoto roku více než 15 tisíc exekucí! Ze všech exekucí v Záhřebu tvoří 41,3 % nezaplacené účty za vodu, vytápění, plyn a odvoz odpadků, a podle dostupných údajů narostl počet exekucí v posledních dvou letech o více než 60 %.

Text byl převzat z internetových stránek www.danas.net.hr

Zdroj ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.3. 2011