Kriminalistická demokracie II -- stále pomáhat a chránit policii

18. 3. 2011 / Oldřich Průša

Přestávají-li postupně fungovat jedna funkce státu za druhou, nastává postupná ale nezvratná soukromizace státu, což však bude už jiné společenské zřízení.

Popis: nemyslete si, že když budete postiženi krádeží v bytě, že se policie bude do roztrhání těla snažit případ objasnit. Nebude. Konkrétní případ následuje.

Shrnutí minulého článku aneb Zlé časy1: obraz ukraden, policií po uplynutí zákonné lhůty sdělen negativní výsledek pátrání. Po cca 18 měsících poškozený na Internetu /na kterém je, jak se říká, vše/ zjistil, že ukradený obraz byl po roce a jednom měsíci vydražen v jedné pražské aukční síni. Policie obdržela všechna nezbytná fakta /jméno aukční síně, datum aukce, číslo dražené věci atd./, aby mohla pokračovat v pátrání. To se také stalo -- pátrání je vedeno korespondenčně -- tj. policie požádala o údaje o osobě, která nabídla obraz do dražby a o vydražiteli.

Průběžný výsledek: jak předpokládáno, policie sdělila po opakovaných žádostech, že nabízitel obrazu do dražby prý koupil obraz na inzerát, kdo mu jej prodal si nepoznamenal. Sám jej prý měl ve vlastnictví mnoho měsíců, než jej k dražbě nabídl.

Fakt aneb /na/Štvaný člověk2: od chvíle zmizení obrazu z bytu do dražby uplynulo cca 5 týdnů. Tudíž policie se přes dostatečné informace s vysvětlením spokojila. A dál, zdá se, cesta nevede. Pátrání tímto směrem konec, i bez zvonce.

Praxe aneb Starožitníkův krám3: aukční síně mají striktní pravidla pro přijetí předmětu k vydražení (minimální doba před dražbou, aby mohl být předmět uveřejněn v dražebním katalogu, aby mohl být před dražbou samotnou vystaven atd.).

Fakt: pátrání po vydražiteli vedeno policií korespondenčně. Policie požádala dražebníka o údaje o vydražiteli. Opakovaně na dotazy sděluje, že odpověď zatím neobdrželi. Na opatrný dotaz, aby nebylo možno dojít k popuzení, sdělováno, že s dražební kanceláří se schůzku dojednat nezdařilo. Dojet z jedné pražské městské části do přes jednu sousední do městské pražské části se ukázalo požadavkem neproveditelným. Vypadá to na další zabloudění policie ve slepé uličce (ang. deadlock, rus. tupik). Zvl. ruský ekvivalent zdá se být výstižným.

Další průběh: na Internetu /jak stále věřeno je všecko/ zjištěno poškozeným, že hledaný obraz nabídnut skoro po roce od pražské aukce v další dražbě, pro změnu /snad k dobrému/ v zahraničí. Po předvedených výkonech Kriminální policie ČR poznámka - snad k dobrému - značí, že pro pátrání bude k dispozici jiný než český subjekt.

Nadějné vyhlídky4: kriminální policii bude sestaveno cizojazyčně psané dožádání zahraničnímu policejnímu partnerovi, aby po obrazu pátral ...

Průběžné konstatování č. I: řekněte sami. Není snad pravdivé tvrzení, že policii je pomáháno, do roztrhání těla? Vlastenci musí být hrdi, že první polovina policejního sloganu je naplňována až až, duší i tělem.

Průběžné konstatování č. II: řekněte sami. Není snad pravdivé tvrzení, že policie je chráněna před konkrétními obviněními hodnotícími kdo, kdy, kde, jak, co nekoná? Ano, zatím platí -- poškozený je tolerance sama a je nucen být i snaživý...

Aktuální konstatování aneb Náš společný přítel5: kdyby Kriminální policie ČR předala vyšetřování Vojenské policii, bylo by podle posledních zkušeností možná vše snazší. I pádný důvod by se hravě našel. Na obraze je vypodobněn mj. voják.

Důrazné doporučení: každý vlastník hodnotnějších předmětů by měl mít jejich existenci zadokumentovánu, a to nejlépe v konkrétním kontextu, tj. nejen fotografie např. sošky před neutrálním pozadím, ale spolu s částí interiéru místnosti; nejlépe i s datem, kdy byla fotografie pořízena a raději i s postavou vlastníka nebo uživatele. Případnému vyšetřování a zvl. zanesení odcizeného předmětu do příslušného registru hledaných předmětů to výrazně pomůže. Pátrání je pak snadnější a navíc jde o důkaz o vlastnictví.

Opakovaná poznámka autora aneb Příběh chudého příbuzného6: text není jakýmkoliv způsobem směřován vůči příslušnému kriminalistovi. Pouze je konstatován zjištěný stav v kriminální policii (není cílem ani zobecňovat na další policejní složky, jakkoliv se to nabízí) a je formulován tak, aby případné další policejní pátrání nebylo ohroženo.

Vroucí přání: rád bych čtenáře tohoto periodika v příštím (posledním) pokračování informoval o úspěšném uzavření případu.

Poznámka pod čarou: České dráhy přišly s myšlenkou vytvoření Železniční policie, ministr Kalousek postupně hodlá vytvořit "finanční policii." V předchozím textu /viz odkaz výše/ konstatovány počty policistů a členů soukromých ochranek. Nebudeme snad policejním státem, když se bude postupně, ale trvale zvyšovat počet těchto zaměstnanců?

Varování: bude-li se časem cítit policistou každý druhý, projeví se snaha povybíjet první a bude na úplně jiných, aby udělali pořádek.

________________

Odkazy 1-6: názvy děl Charlese Dickense vzniklých mezi roky 1840 -- 1865.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2011