Vzkaz delegátům 36. sjezdu ČSSD

19. 3. 2011

Přátelé,

schází se vrcholný orgán Vaší strany, aby zvolil vedení a určil její další směřování. To je dost důležitá chvíle. Nejen pro ČSSD, ale i pro tuto zemi, protože Vaše strana patří mezi velké a v parlamentě průběžně rozhodující síly. Nám, občanům a občanským aktivistům, rozhodně nejsou výsledky Vašeho rokování lhostejné. Proto se na Vás obracíme!

Přicházejí k nám opakovaně současní a bývalí členové ČSSD, spolupracujeme a přátelíme se s nimi. Podstatné je, že přicházejí znechuceni vnitřními poměry ve vlastní straně, její ideovou vyprázdněností a politickou nemohoucností, personálními ataky. Jim, ale i nám, chybí zásadový postoj této strany při obhajobě sociálního státu, chybí nám jasné a posléze důsledně naplněné prohlášení, že jste tu proto, abyste poctivě bránili zájmy lidí práce, tedy naprosté většiny nás občanů. Tendence posunu k politickému středu a snahy ovládnout jej nechápeme. Dvacetiletá zkušenost ukazuje, že tudy cesta nevede. Obzvláště ne v dnešní situaci!

Těmto k nám se obracejícím řadovým členům ČSSD, ale i nám ostatním, chybí sebereflexe a jasné distancování se strany od vlastních minulých selhání, od korupčních afér, od mafiálnských metod, od zákulisních dohod, od vlivu velkých firem a různých mocných lobbistů, od politického kšeftování s protivníky, od pohodlných sinekur pro privilegované politiky, od mediálních klišé.

Nemluvíme tu bohužel jen o minulosti. I dnes Vaše strana funguje mnohde ve "velké" koalici se svým úhlavním politickým protichůdcem - zdaleka nejen v Praze! Není divu, že se na sjezdu bude rozhodovat mezi dvěma manažery moci, nikoli mezi představiteli ideových východisek a politických principů levice.

Za nynějších okolností je pro nás zajímavý nástin střednědobého programu, který je mezi sjezdovými materiály. Podporují jej připojením svých jmen osobnosti, které se nezpronevěřily poctivým ideálům a jimž všichni důvěřujeme. Jak však zajistíte, aby se Vaše vize opravdu uskutečnila?

Deklarovaný program zůstává na bázi pojetí "penalizující společnosti", nejsou zde nastíněna nová východiska, která by se oprostila od neoliberálních klišé, ani základy nových funkčních pák, které by nedovolovaly bujení všech právem kritizovaných jevů.

Nestačí dohánět a postihovat neřád, je třeba mu předcházet už před jeho vznikem.

V programu máte i ambiciózní cíl být politickým partnerem obrody české občanské společnosti. Dokonce chcete být v čele tohoto vývoje! Spojenectví ČSSD jako opoziční strany s občanskými protivládními iniciativami je teď vcelku přirozené. Dnes se Vašim předákům neoliberální vládní destrukce vcelku lehce kritizuje. Ale co bude poté, až vyhrajete volby? Až se dostanete k výkonné moci? Nebudete v současné destrukci společnosti pokračovat? Nezradíte své voliče a nezaprodáte program za nerušený výkon moci?

Jakým způsobem zajistíte, aby strana nepodlehla obchodu vyměnit zájem svých voličů za vlastní výhody? Takový obchod by byl pro Vaši stranu i pro nás zničující!

Vaši voliči očekávají, že budete hlavní silou, jež povede společnost k překonání současného darebáckého, rozhazovačného, nespravedlivého a hluboce amorálního systému, politickou silou vedoucí společnost dál. Jste toho v dnešním zuboženém stavu, kdy byla v praktické politice vytunelována samotná idea sociální demokracie, schopni? Máme důvodné obavy, že bez zásadních změn ve fungování vnitřní stranické demokracie nikoli. Vyzýváme Vás: přesvědčete nás svými činy o opaku!

Je možné obrody levicové politiky dosáhnout bez přirozeného spojence na levé straně politického spektra a proti zájmům vlastních voličů i nadále respektovat Bohumínské usnesení? Ještě deset let? Ještě padesát let? Tak dlouho necháte v této zemi i po vyhraných volbách de facto vládnout pravici a svou vlastní exekutivní činnost oslabovat vydírajícími koaličními partnery? Což uplynulá léta nebyla dostatečným poučením?

Obracíme se na Vás: předveďte opozičním občanským strukturám a naprosté většině zdejších občanů, že Vám mohou věřit. Že má smysl pro vás hlasovat. Že je to hlas pro odstranění onoho nespravedlivého a všedevastujícího systému, který se tu zakořenil!

Přejeme Vám, abyste našli vnitřní sílu k renesanci sociální demokracie a otevřeli cestu změně!

V Bruntále, v Praze, v Roztokách dne 18. března 2011

Ing. arch. Marie Švábová, urbanistka
Zdeňka Radičová, středoškolská učitelka
JUDr. Petr Kužvart, environmentální právník
Ing. Dr. Josef Mrázek, analytik

Signatáři jsou členy neformální občanské Iniciativy za společenskou změnu

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2011