Fukušima: Američtí odborníci se obávají poškození nádrže s vyhořelým palivem

18. 3. 2011

Američtí vládní experti jsou přesvědčeni, že dochlazovací nádrž čtvrtého bloku poškozeného japonského jaderného komplexu Fukušima má patrně ve stěně nebo ve dně trhlinu. To představuje vážnou překážku pro znovunaplnění nádrže vodou, které je nezbytné pro udržení nebezpečného radioaktivního materiálu pod kontrolou.

Vládní agentura NRC dospěla k uvedenému závěru na základě analýzy sekvence událostí následujících po zemětřesení a vlastních informací z místa havárie. Nádrž na rozdíl od samotného reaktoru není vybavena ochrannou obálkou - a pokud se tedy palivo začne přehřívat a hořet, radioaktivní částice nebo plyny mohou snadněji unikat do okolního prostředí. Zmíněná nádrž obsahuje 130 tun paliva a je navíc umístěna v budově poškozené požárem či explozí.

Proražení nádrže je problém, který v dosavadní praxi nemá žádný precedent ani hotové řešení, vysvětluje fyzik Edwin Lyman z organizace Union of Concerned Scientists. Podle jeho názorů je situace "hrozná" a může se jedině zhoršovat, protože řešení pravděpodobně vůbec neexistuje.

Palivové články přinejmenším ve třech reaktorech fukušimské elektrárny jsou přinejmenším zčásti roztaveny. Japonská veřejná vyjádření nehovoří o čtvrtém bloku jako o hlavním pramenu obav a místo toho označují za prioritu chlazení třetího bloku. Zahraniční experti však považují přehřívající se vyhořelé palivo za zdaleka nejhorší problém. Palivo čtvrtého bloku bylo vytaženo z reaktoru v říjnu 2010 a je dosud vysoce radioaktivní. Není zcela jasné, zda voda z dochlazovací nádrže přetekla během zemětřesení, vyvařila se později nebo unikla trhlinou ve stěně. Avšak experti konzultovaní ve čtvrtek listem The Times jsou přesvědčeni, že první dvě možnosti jsou nepravděpodobné. Podle nich je nejlogičtějším vysvětlením trhlina způsobená buď otřesy, nebo pádem nějakého velkého předmětu.

Definitivní závěr nelze vynést bez inspekce nádrže, ale radioaktivita takovou kontrolu zatím neumožňuje.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2011