Náhubkový zákon. Pro psa, který nekouše?

18. 3. 2011 / Jiří Baťa

Již několik dnů nás de facto všechny TV stanice seznamují s objevem lidských pozůstatků, nalezených v pražské Troji. Jak bylo znalci konstatováno, jde o dětské ostatky a podle všech dnes už potvrzených zpráv se jedná o pozůstatky pohřešované dívenky Aničky Janatkové. Pozitivní, leč velmi smutná zpráva.

Zajímavé však s touto událostí (nevím, jak dalece dříve) jsou uváděna fakta, která s případem bezprostředně souvisejí. Jde především o pohřešovanou dívenku, dnes již oběť a podezřelým pachatelem trestného činu (vraždy). Zajímavé proto, jak dalece kolidují či nekolidují s nechvalně proslulým "náhubkovým zákonem". Zatímco veřejná media, zvláště TV, dnes a denně ( a v době pohřešování a pátrání po A.J. dokonce několikrát denně) uváděly a i dnes uvádějí plné jméno pohřešované dívenky, tedy Aničky Janatkové, dnešní (16.03.2011) Kroměřížský deník ve své příloze "Události" v poměrně obsáhlém článku stručně popisuje děj událostí od dne zmizení Aničky Janatkové, až do okamžiku nalezení lidských, jak se později ukázalo, Aniččiných ostatků v Troji. S tou výjimkou, že A.J. je zmiňována pouze jako pohřešovaná dívka, její plná identita není uváděna. To je v rubrice "Téma Deníku" zdůvodněno: Její jméno a věk, přestože ho nejspíše znáte, vám však kvůli takzvanému nehubkovému zákonu nesmíme sdělit! To zaprvé.

Za druhé je tu ovšem stejný problém, týkající se pravděpodobného, tedy podezřelého pachatele, který je ve zmíněném deníku uváděn jako Otakar T., na rozdíl od internetových stránek (Aktuálně.cz) či jinde (např. v TV), kde je pak je uváděno jeho plné jméno: Otakar Tomek. Je sice pravda, že zmíněný O.T. je údajně několikrát trestaný recividista s vysokým IQ (122), nicméně stále či dosud jen podezřelý č. 1. Paradoxní na tom je, že takřka po půl roce pátrání po pohřešované dívence, kdy byly veřejnosti sdělovány nejen indicie pohřešované, ale i jiné, mnohem podrobnější informace o ní a její rodině, pak při nálezu jejich ostatků "nelze" uvést plné jméno pohřešované dívenky s odvoláním se na "náhubkový zákon"! A ještě paradoxnější je, že jméno pravděpodobného pachatele, podezřelého Otakara Tomka, který má nejvíce co do činění se zmizelou dívkou, je uváděno v plném znění -- a to přesto, že by zde měl stejně, ne-li především, platit když už, tak už zmíněný náhubkový zákon. Nemluvě o tom, že je zde zcela potlačena presumpce neviny. To není otázka krytí či nadržování nějakému lumpovi, ale otázka zákona, notabene v mnoha jiných případech tak vehementně vyžadovaného (viz případ Čunek, později Drobil, Barták a další.) Zákona, který říká, že podezřelý člověk je nevinen do doby, dokud se nedokáže, že je vinen. Což je ovšem otázka či záležitost soudu, nikoliv policie, státního zastupitelství a už vůbec ne médií.

Nemělo-li být něco zveřejňováno, pak tedy jméno podezřelého O.T. nejen z pohledu náhubkového zákona, ale především z pohledu presumpce neviny -- a ne tajit jméno pohřešované, respektive dnes již prokazatelně mrtvé Aničky Janatkové! Opravdu nevím, co tím chtěla redakce KD docílit, když zmínila náhubkový zákon. Jedině, že by pro ně byl natolik problematický, že v případě uvedení plného dívčina jména by opravdu náhubkový zákon "porušili" a měli by z toho setsakramentské problémy. Což ovšem poněkud koliduje se skutečností, že jiná média uvádějí i co vyloženě nemají či nesmí (zmíněná presumpce neviny), a jsou v pohodě! Jinými slovy, pro psa který nekouše "náhubek", pro kousajícího vydatný kus žvance!

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2011