Vojenská policie: "Trváme na legálnosti a právní čistotě zásahu v ČT"

14. 3. 2011

Stanovisko Ministerstva obrany a Vojenské policie k zásahu Vojenské policie v ČT

Alexandr Vondra postavil mimo službu až do vyšetření případu náčelníka Vojenské policie brigádního generála Vladimíra Ložka a další dva důstojníky, kteří byli přímo zodpovědní za zásah VP v budově České televize. Alexandr Vondra považuje způsob provedení policejního zásahu v budově ČT za neadekvátní dané situaci.

„Po rozhovoru s náčelníkem Vojenské policie brigádním generálem Vladimírem Ložkem proto rozhodl o jeho postavení mimo službu až do vyšetření případu,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Dále budou mimo službu postaveni plukovník Drahoslav Blažek a major Jaroslav Kolář, kteří jsou přímo odpovědní za způsob provedení policejního zásahu, doplnil Pejšek.

OVM: Dokument byl prokazatelně důvěrný

Alexandr Vondra ve včerejších Otázkách Václava Moravce zopakoval, že způsob, jakým byl zásah v ČT v pátek večer proveden, považuje za nepřijatelný. „Je to hloupá, hloupá a ještě jednou hloupá demonstrace síly a jako taková je neobhajitelná,“ uvedl.

Podle Vondry byl dokument v době odvysílání ČT již odtajněn, „nicméně ta verze, která byla ukázána v České televizi na kameru, byla verze, která odtajněna nikdy nebyla.“ (...) „Pokud ukážete na kameru dokument, kde je na první pohled evidentní, že utekl z ministerstva obrany v době, kdy byl prokazatelně utajený, tak to nelze nevyšetřovat,“ doplnil.

Odtajněný dokument se podle ministra obrany liší například v tom, že má přeškrtnut nápis "důvěrné". Na hlavičce dokumentu je také čárový kód, který na dokumentu ukázaném v reportáži chyběl.

Akce Vojenské policie v žádném případě neměla za cíl jakkoliv zasahovat do práce ČT či jiných médií. Jediným a primárním úkolem je zjistit zdroj úniku informací z ministerstva obrany. Vynesením utajovaného dokument byl porušen zákon a v každém právním státě musí být takový případ řádně vyšetřen.

Stanovisko Vojenské policie

Vojenská policie i přes oprávněné pochybnosti o nepřiměřenosti nasazení příslušníků zásahového oddělení v České televizi, trvá na legálnosti a právní čistotě prováděných zajišťovacích úkonů příslušníky Vojenské policie z příkazu soudce.

Těmito úkony se pokoušela získat důkazní materiál ve věci šetřeného trestného činu „Ohrožení utajované informace“, kterého se měl doposud neznámý pachatel dopustit tím, že v letech 2007 až 2009 vynesl z MO informační zprávu podléhající režimu utajení a předal ji nepovolané osobě.

Šetření tohoto případu stále probíhá a Vojenská policie považuje za nepřípustné činění nátlaku na policejní orgán prostřednictvím zpochybňování legálnosti provedené prohlídky jiných prostor v České televizi. Vojenská policie rovněž vylučuje, že by úkony trestního řízení byly namířeny proti svobodě slova, či k nátlaku na sdělovací prostředky. Vojenská policie neupírá České televizi právo na ochranu zdroje. Úkony, které VP činí, ve snaze odhalit pachatele trestného činu, koná z povinnosti uložené zákonem.

Postup policejního orgánu včetně nepřiměřeného nasazení sil a prostředků bude prověřen. Vojenská policie rovněž vyčká výsledku prošetření trestního oznámení podaného ze strany České televize. Na jejich základě přijme další opatření.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.3. 2011