Hulinský: "Zásah Vojenské policie v ČT se musí urychleně prošetřit"

13. 3. 2011 / Petr Hulinský

Považuji jednání ministra obrany Alexandra Vondry v kauze zásahu Vojenské policie v budově České televize za naprostý alibismus. Nechápu, že ministr Vondra, který do poslední chvíle postup Vojenské policie hájil, nyní obrátil poté, co se kroky příslušníků Vojenské policie staly terčem všeobecné kritiky. Mnozí právníci navíc poukazují na skutečnost, že problematický byl z pohledu práva i čtvrteční postup Vojenské policie, kdy došlo k zapečetění kanceláří v budově ČT. V této chvíli se měl ministr obrany do celé situace vložit a nechat se informovat od náčelníka VP o dosavadním postupu ve vyšetřování a dalších krocích, které bude Vojenská policie v této věci podnikat.

Skutečnost, že tak ministr Vondra neučinil a odmítal se ve věci angažovat a kroky VP dokonce veřejně schvaloval, aby nyní obrátil a veškerou odpovědnost ponechal na svých přímých podřízených, považuji za naprosté politické a osobní selhání ministra Vondry. Celá věc nápadně připomíná jinou kauzu, v níž také jakoukoliv odpovědnost Vondra odmítá a vyvozuje ji pouze vůči svým podřízeným, totiž kauzu PROMOPRO.

Dnes je na zásahu VP v budově ČT vidět, kam vede stav, kdy vrcholné politické funkce zastávají lidé, kteří opakovaně prokázali manažerské selhání a odmítají nést jakoukoliv odpovědnost. Je zde samozřejmě i druhá možnost, totiž že náčelník VP Vondru i jeho šéfa kanceláře Bulanta o postupu VP informoval a Vondra tedy o všem věděl, čemuž nasvědčuje i to, že do poslední chvíle Vondra zásah hájil. Pak je to problém ještě zásadnější, včetně naprostého morálního selhání Vondry.

I z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že se zásah Vojenské policie v ČT musí urychleně prošetřit. Již dnes je však na základě kroků ministra Vondry zřejmé, že odpovědnost za zákonnost zásahu příslušníků Vojenské policie je jak na vedení Vojenské policie, tak i ministru Vondrovi. Skutečnost, že v době zásahu měl být spolu s náčelníkem VP Ložkem na plese Armády ČR a mohl tak celou situaci promptně řešit, jeho odpovědnost za provedení zásahu jen posiluje.

Autor je stínovým ministrem obrany ČSSD, místopředsedou Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentnu ČR.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.3. 2011