fotografie zaměstnanců ČT, autor: Martin Kučmín

Brutální akce na zničení důkazů

11. 3. 2011 / Štěpán Kotrba

Jestli jsme se kdy blížili policejnímu státu, tak nyní jsme jeho občany. Diktatura síly automatických pušek spolu s plzeňským diletantismem soudců umožňuje kdejaké sebrance vtrhnout kamkoliv a chtít cokoliv. Spravedlnosti se nedovoláte. Když neplatí pravidla právního státu, nastupuje pravidlo práva silnějšího. Pořiďte si kalašnikov. Budete ho potřebovat.

Ozbrojené komando vojenské policie, maskované v kuklách a ozbrojené automatickými zbraněmi, přepadlo v pátek před 19. hodinou, těsně před živým vysíláním Událostí, budovu zpravodajství České televize a obsadilo prostory redakce pod záminkou zajištění dokumentů. Překonalo násilím zábrany a ohrožovalo ostrahu objektu. Ozbrojenci pod pohrůžkou násilí vnikli do budovy a kanceláře reportéra Karla Rožánka kvůli dokumentům, které důstojníci vojenské rozvědky před časem prefabrikovali jako kompromateriály na šéfa vojenské rozvědky Krejčíka. Dokumenty se v rámci výslechu generála Krejčíka zabýval nedávno branný výbor Sněmovny a doporučil původní příjemkyni těchto dokumentů, bývalé ministryni obrany Vlastě Parkanové (KDU-ČSL, nyní TOP09), aby se vzdala všech veřejných funkcí.

Soud a vojenská policie zjevně, úmyslně a bezprecedentně porušila zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který dává novinářům právo na ochranu informací a zdrojů, a to dokonce i dokumentů potřebných pro trestní stíhání. Vojenská policie nezadržela dokument, pro který si podle svých vlastních slov přišla, ale zabavila řadu jiných dokumentů v prohledávaných kancelářích, včetně počítačů s veškerými daty v nich.

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 6 JUDr. Kryštof Nový, který vydal povolení k zásahu, musel vědět, jaké je znění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Musel vědět, že "zajistit důkazy ve věci důvodného podezření ze spáchání trestného činu ohrožení utajované informace" v případě, že zde je kolize s právem na ochranu zdroje, takto nelze. Pokud to nevěděl, tak je nekvalifikovaný idiot. Pokud to věděl, vydal vojenské policii protiprávní oprávnění, které v mezní situaci mohlo znamenat i smrt zasahujících.

§ 41 zákona 231/2001 Sb. : Ochrana zdroje a obsahu informací

(1) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací.

(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má právo soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy odepřít předložení nebo vydání věci, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah těchto informací.

(3) Právy podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny zvláštním právním předpisem stanovené povinnosti nenadržovat pachateli trestného činu a překazit nebo oznámit trestný čin a ve vztahu k těmto zvláštním právním předpisem stanoveným povinnostem ani povinnosti, které jsou stanoveny v trestním řízení.

Nepostupuje-li orgán veřejné moci v souladu se zákonem, nepožívá ochrany veřejného činitele. Tak praví zákon. Pak policista není policista, ale útočník. A proti útočníkovi lze použít přiměřené obrany. Přiměřenou obranou vůči útočníkovi ozbrojenému automatickou zbraní může být i jeho bezprostřední fyzická eliminace.

Otázkou zůstává i aktivní legitimace vojenské policie k zásahu proti civilním osobám v civilním objektu za jiné situace, než je výjimečný stav. Ale ten přece nenastal, nebo o něčem nevíme?

Já osobně považuji útok jednotky vojenské policie, ozbrojené automatickými zbraněmi, na redakci České televize za naprosto neadekvátní zásah, odporující principům právního státu a nerespektující základní práva novinářů na svobodu slova a ochranu zdrojů a veškerých souvisejících dokumentů, které novinářům zaručují zákony České republiky a její ústava. Takto začínají vojenské převraty... Považuji zásah za naprosto skandální, odporující všem normám demokratické společnosti a přímo útočící pohrůžkou bezprostředního násilí státní moci na ústavou zaručenou svobodu projevu média veřejné služby. Předseda vlády by měl nyní z akce vojenské policie vyvodit důsledky a neprodleně odvolat z funkce ministra obrany a šéfa vojenské rozvědky, který je za akci odpovědný. Zároveň by poslanci Parlamentu České republiky měli svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, která se bude zabývat vyšetřením postupu vojenské policie, vojenského zpravodajství, ministerstva obrany, soudce, Policie ČR a vlády v této věci. Měli by nechat odtajnit všechny relevantní informace, zbavit mlčenlivosti všechny osoby, které se na akci byť nepřímo podílely.

Z hlediska vojensko taktického byly i zbraně, použité při zásahu, naprosto neadekvátní. V chodbách České televize střílet z útočné automatické pušky Armády ČR střelivem, které používá armáda, je proti zdravému rozumu. Zbraně, kterými byli policisté vyzbrojeni, se možná hodí do kamenných zdí budov v afghánských horách. Ale ne do sádrokartonových příček v ČT. Zranění i mrtví by byli civilisté v širokém okruhu sta metrů od místa, kde by nějaký šílenec spustil palbu z takovýchto pušek. Ministr obrany fatálně porušil zásahem vojenské policie zákon, ohrozil civilní osoby na zdraví i životě. Jeho faktickou odpovědnost za příkaz k zásahu bude muset posuzovat nějaký soud či speciální vyšetřovací orgán Parlamentu. Politická odpovědnost jeho i této vlády je ovšem neoddiskutovatelná.

Ministr Vondra strávil včerejší večer na plese. Česká republika prý "slaví" dvanáct let od vstupu do NATO. Do Aliance jsme přistoupili spolu s Maďarskem a Polskem 12. března 1999. V preambuli Washingtonské smlouvy, kterou bylo NATO vytvořeno, stojí, že členské země "jsou odhodlány hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu." Země, ve které je možné to, co předvedla včera Vondrova Vojenská policie, není země práva, ale země bezpráví.

Pořiďte si kalašnikov. Budete ho potřebovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.3. 2011