Vyjádření České televize k zásahu vojenské policie v redakci zpravodajství

11. 3. 2011

tisková zpráva České televize

Dne 10. 3. 2011 požádali 3 pracovníci vojenské policie - Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha pod velením kpt. Ing. Pavla Marečka o podání vysvětlení šéfredaktora redakce zpravodajství České televize pana Karla Nováka.

Ten jim, ač se jednalo o neplánovanou návštěvu, vyšel vstříc a vysvětlení v kanceláři šéfredaktora poskytl. Několik dní předtím tak stejně učinil generální ředitel České televize. Příslušníci vojenské policie se zajímali o určitý dokument, který měl být v roce 2007 vytvořen na ministerstvu obrany a který měl souviset s reportáží reportéra Karla Rožánka odvysílanou minulý týden ve zpravodajských pořadech České televize.

Poté, co jim pan Karel Novák poskytl vysvětlení, pracovníci vojenské policie bez doložení jakéhokoliv rozhodnutí příslušného orgánu začali okupovat chodbu v  1. patře budovy zpravodajství České televize v prostoru před uzamčenou kanceláří, která je vyhrazena pro plnění pracovních úkolů reportéra Karla Rožánka. Ten v té době přilétal z pracovní cesty v Afghánistánu.  Dveře této kanceláře dokonce přelepili páskou s označením vojenská policie. Teprve po několikerých osobních urgencích ze strany šéfredaktora redakce a telefonických rozhovorech s generálním ředitelem a právním zástupcem České televize Mgr. Martinem Elgerem, advokátem, prostor České televize opustili. Tím ukončili výše popsaný stav trvající několik hodin. Svůj postup verbálně odůvodňovali tím, že v kanceláři se nachází originál výše zmíněné listiny a že ten si hodlají odnést.

Česká televize k tomu považuje za nezbytné sdělit následující:

  • (1) Do tohoto okamžiku jí nebylo doručeno jakékoliv rozhodnutí příslušného orgánu (např. o prohlídce jiných prostor) či výzva (např. výzva k vydání věci).
  • (2) Česká televize souhlasila s přítomností příslušníků vojenské policie ve svých prostorách pouze v souvislosti s podáním vysvětlení panem Karlem Novákem, k němuž došlo v jeho kancelář; jakýkoliv další pohyb a dokonce okupace prostor se odehrával bez souhlasu České televize, jejíž pracovníci se situaci pokoušeli vyřešit verbálním vysvětlováním nepřípustnost postupu pracovníků vojenské policie.
  • (3) Česká televize nemá informaci o tom, že by se v kanceláři Karla Rožánka nacházela listina důležitá pro trestní řízení, a to ani v souvislosti s výše uvedenou reportáží či dokonce její originál. V této kanceláři však mohou být další důvěrné listiny týkající se nezávislého televizního zpravodajství, ochrany zdrojů apod. Také z těchto důvodů odmítá, aby si kdokoliv do takové kanceláře mohl přijít a svévolně ji prohledávat.
  • (4) V souvislosti s předmětnou reportáží dále sděluje, že podle dostupných informací byla předmětná listina odtajněna, tzn., není dále klasifikována jako utajovaná informace, již z tohoto důvodu nemůže mít kopie či originál této listiny povahu věci důležité pro trestní řízení.
  • (5) Česká televize jakožto právnická osoba podle § 41 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání sděluje, že odpírá předložení či vydání jakékoliv listiny či věci, která se nacházejí v kanceláři vyhrazené k plnění pracovních úkolů Karla Rožánka, neboť z těchto listin a věcí může být zjištěn původ či obsah informací uveřejněných v televizním zpravodajství.
  • (6) Česká televize upozorňuje, že předmětnou kancelář potřebuje pro svůj provoz a jejím dalším neužíváním by jí mohla vzniknout škoda. Současně však připomíná, že dosud jí nebyl oznámen, natožpak doručen jakýkoliv zákaz vstupu do této kanceláře.
  • (7) Česká televize žádá příslušné orgány, aby v podstatě svévolný, patřičnými rozhodnutími nepodložený (alespoň České televizi nedoloženo) postup prověřily, protože má vážné pochybnosti o zákonnosti popsaného postupu.
  • (8) Česká televize považuje z hlediska poskytnutí součinnosti ze své strany tuto záležitost za uzavřenou. Proti pokračování dle našeho názoru neoprávněných zásahů do činnosti nezávislého zpravodajství se však bude bránit všemi dostupnými právními prostředky.

V Praze dne 11. března 2011

Mgr. Jiří Janeček, gen. řed. ČT

 

Na vědomí:

Hlavní velitelství Vojenské policie
Vážený pan náčelník brig. gen. Ing. Vladimír Ložek

Rooseveltova 23
161 05 Praha 6 - Dejvice

email: vojenskapolicie@army.cz

 

Ministerstvo obrany ČR

Vážený pan ministr RNDr. Alexander Vondra

Tychonova 1
160 01 Praha 6

email: info@army.cz

Autor: Česká televize

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.3. 2011