Kocáb: Téměř neuvěřitelná razie

12. 3. 2011

tisková zpráva Michaela Kocába

Způsob, jakým Vojenská policie včera vtrhla do budovy České televize je skandální a v demokratických podmínkách naší republiky v 21. století téměř neuvěřitelný.

Připomínám, že v prosinci 2009 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku uznal právo na ochranu vlastních zdrojů britským médiím, která se u tohoto soudu při Radě Evropy odvolávala proti rozhodnutí britské justice.

Připomínám také 1. a 2. článek § 41 Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.), který upravuje ochranu zdroje a obsahu informací následovně:

(1) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací.

(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má právo soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy odepřít předložení nebo vydání věci, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah těchto informací.

Tímto nepřijatelným postupem Vojenské policie by se měly vážně zabývat Vláda i Parlament České republiky.

Michael Kocáb

místopředseda Českého helsinského výboru

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.3. 2011