Evě Řimnáčové z firmy "Home Credit" se nelíbí výraz "houmkrediťácký"

11. 3. 2011

Eva Řimnáčová, tisková mluvčí společnosti Home Credit a.s., vyjádřila pod pohrůžkou právního postihu autorovi článku www.pujckasusmevem.cz nelibost s užitím výrazu "houmkrediťácký ústav", zjevně autorem míněného pouze jako obecného odkazu ke klientsky kontraktačně vstřícným úvěrovým společnostem, velmi často nebankovního typu.

Uvedené společnosti se tímto redakce za sebe i autora článku omlouvá, když její jméno bylo zkomoleno a užito jako synonyma pro typ služeb, spočívajících v poskytování spotřebitelských úvěrů. Nechtěně tak uvedená společnost díky souhrnné formulaci v článku zaujala pomyslné místo "lídra" na trhu referenčních produktů, aniž by bylo míněno takovou (byť pouze implicitně vyplývající) informaci prvoplánově uvádět.

Společnosti Home Credit a.s. tímto děkujeme, že na tento omyl ultimativním sdělením sama upozornila. Rovněž se omlouváme dalším společnostem, jejichž účast v hospodářské soutěži mohla být takovým vyjádřením v tisku nekale dotčena a které si nepochybně nezaslouží, aby jimi poskytované služby či ony samy byly spojovány se zkomoleninou jména konkurenční společnosti Home Credit a.s.

Jelikož jsme ovšem ve zveřejněném textu v reakci na požadavek tiskové mluvčí Evy Řimnáčové neshledali, že by z nemorálního či dokonce nezákonného jednání byl autorem článku obviňován kdokoliv jiný nežli dotyčný finanční poradce, o němž není dokonce ani tvrzeno, že by byl se společností Home Credit a.s. v jakémkoliv (právně) užším spojení, neshledáváme dopisem vytýkaná a současně rozporovaná tvrzení opodstatněnými. Ta totiž podle našeho názoru nevyplývají ze samotného inkriminovaného článku, ale nejspíše pouze z negativních projekcí pisatelky - tiskové mluvčí uvedené společnosti.

From: Rimnacova Eva
mailto:erimnacova@homecredit.cz
Sent: Friday, March 11, 2011 8:09 PM
Cc: pravni.spory@homecredit.cz
Subject: Re: clanek Britske listy

Hezky vecer,

Rada bych se Vas zeptala, proc se ve Vasem clanku na Britskych listech opet objevilo jmeno nasi spolecnosti, opet na stejnych mistech. Pokud jde o jakousi formu hry, prijde mi minimalne nemistna.

Dekuji za odpoved,

Eva Rimnacova
Home Credit

11.3.2011 v 10:31, "Rimnacova Eva" :
Vážený pane starosto,

V Brně dne 11. 3. 2011

V kopii: Andrea Zatloukalová, ředitelka právního oddělení, Home Credit a.s.

Dovoluji si Vás informovat, že po našem neúspěšném telefonátu, kdy jste odmítl odstranit název naší společnosti z vašeho článku, předávám celou záležitost našemu právnímu oddělení.

Jedná se o tento článek: /art/57658.html"

Žádala jsem Vás, abyste v textu použil obecné vyjádření, mluvíte-li o lichvářských úrocích a nepoctivém jednání. Společnost Home Credit dodržuje zákony ČR a je pravidelně kontrolována Českou obchodní inspekcí. Odmítáme, abyste naše obchodní aktivity nazýval lichvou. Ač přiznáváte, že je Váš článek hypotetický, používáte konkrétnosti, které ve čtenářích vyvolávají dojem, že panu Rýzovi několikrát, bez ověřování bonity, půjčila peníze naše společnost. Stejně tak vyvoláváte dojem, že naše společnost využila neznalosti a finanční negramotnosti pana Rýzy k tomu, aby mu sebrala byt.

Home Credit ověřuje schopnost splácet ještě před tím, než peníze poskytne, nepoužívá žádné nepoctivé zprostředkovatele úvěrů a s žádným klientem nesepisuje podvodné smlouvy o vyvázání se z dluhu prodejem bytu. Těmito výroky naši společnost poškozujete a my se budeme proti těmto nařčením bránit.

Ještě jednou Vás žádám, abyste byl ve svém článku korektní a název naší společnosti odstranil.

S pozdravem

Eva Řimnáčová
tisková mluvčí Home Credit a.s.
Moravské nám. 249/8, Brno 602 00

+420 541 598 461
+420 602 631 640
erimnacova@homecredit.cz
www.homecredit.cz
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.3. 2011