Cabrnoch si nechal patentovat IZIP ...

10. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

MUDr. Milan Cabrnoch (ODS) MUDr. Miroslav Ouzký (ODS) a jejich společník ve firmě IZIP si nechali v roce 2002 patentovat způsob organizace -shromažďování, evidence a zpřístupňování zdravotnických informací. Podle předkladatelů je to VYNÁLEZ. Kupodivu (světe, div se, objevili Ameriku...) jim český Úřad pro patenty a vynálezy tento "patent" odsouhlasil, přestože už v roce 1999 tento projekt tehdejšímu ministrovi zdravotnictví předložili jeho poradci. Provozovat centrální zdravotní registr měl ale stát, nikoliv soukromá firma IZIP, jejíž čas přišel až s vládou ODS v září 2006 .

Myslíte, že lze i tunel přihlásit jako vynález?

Původní koncept je součástí projektů e-governmentu z dílny KIT - komise informatiky a telekomunikací ČSSD z let 1996 - 1999, konzultované už s tehdejším ministrem "vlády sebevrahů" Ivanem Davidem, které už v roce 2000 se staly součástí programových dokumentů ČSSD. Zde KIT navrhoval "zajištění rozvoje telemedicíny, registrů a informačních systémů ve zdravotnictví jako součásti informačních systémů veřejné správy a předpokladu pronikavých ekonomických úspor i zvýšení účinnosti diagnostiky i léčby." To je formulace dlouhodobého programu z roku 2000, posléze přejatá i do inovovaného znění z roku 2003. Na něj navazovala specializovaná oborová koncepce a objevil se i první taktický úkol v střednědobém programu z roku 2002. "Rozhodovací procesy musejí být podporovány výkonným a jednotným informačním systémem, s maximálním využitím moderních, vysoce efektivních nástrojů informační společnosti. Cílem je účinné propojení všech složek veřejného zdravotnictví prostřednictvím Informačních systémů veřejné správy, zdravotních registrů, registrů zdravotního pojištění, specializovaných databází. Usilujeme o napojení na zdravotnické informační sítě v EU." Systém centrálního registru pak v návaznosti na Státní informační politiku pro ministry zdravotnictví Ivana Davida, Bohumila Fišera, Marii Součkovou, Jozefa Kubinyiho i Miladu Emmerovou (všichni ČSSD) rozpracovával tým MUDr. Jiřího Kofránka. Funkční prototyp realizovali v malé firmě e-Fractal. Byla to jedna z prvních objektových databází v ČR. ...

Patentovat si tento postup nikoho v KIT ČSSD tenkrát ani nenapadlo... Stejně jako nikoho nenapadlo si nechat patentovat základní registry, koncept ÚOOÚ či jednotný registr všech položek všech databází státu jako předpoklad budoucí integrace všech státních informačních systémů. Nikdo totiž nepočítal s tím, že si lze patentovat postup, v jiných obměnách už dlouhodobě známý. Ale teď? Obskurní patent existuje a je vlastnictvím soukromé firmy. VZP nakoupí akcie IZIPu (Cabrnoch a spol. je cení na 1-3miliardy Kč) přesto, že na provoz SOUKROMÉHO IZIPu už poskytla VZP skoro jednu miliardu. A tak to je se vším.

ÚPV: "patent" na IZIP ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.1. 2011