Prohlášení o prohlášení Prohlášení

10. 1. 2011 / Jiří Baťa

Kancelář Nejvyššího Guru rozhoduje ve smyslu § 00/WC, .... a ve znění pozdějších předpisů, takto:

Žádost Filipa Pilifa o poskytnutí informací :

a) ...................................................................................................
b) ...................................................................................................

se zamítá .

ODŮVODNĚNÍ: Kancelář Nejvyššího Guru tohoto státu prohlašuje, že není účastníkem setkání, na němž bylo prohlášeno "Prohlášení". Z toho důvodu KNG prohlašuje, že prohlášení nebylo Prohlášením, ale bylo prohlášeno, že Prohlášení má podporu Nejvyššího Guru, který ovšem nikdy žádné Prohlášení s nikým neučinil, ale prohlašuje, že byl pouze svědkem tohoto Prohlášení. Žádné garance, pokud je KNG známo z otevřených zdrojů, Nejvyšší Guru neposkytl, přesto se však prohlásil, že bude garantem Prohlášení pro případ, aby mohl dosvědčit, zda došlo či nedošlo k porušení tohoto Prohlášení. KNG od samotného Nejvyššího Guru žádné další informace k Prohlášení nemá.

XXXX

PS: Tuto garanci NG převzal pro případ, kdyby Koaliční smlouva ztratila na právní síle, kterou se dosud nejsilnější strana trojkoalice zaštiťuje v případech, kdy jiný účastník koalice má tendenci prosazovat (a tím ji porušovat) své záměry proti vůli ostatních, která je zakotvena právě v této smlouvě. Podle dvou silnějších stran trojkoalice je tato smlouva zárukou, že jiné než dohodnuté varianty řešení a rozhodování vlády nepřichází v žádném, ale v žádném případě v úvahu. Pokud ano, pak by šlo o zcela nevídané, bezprecedentní porušení smlouvy, což může mít nedozírný vliv na celý náš stát, EU, ne-li možnosti vyvolání III. světové války.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.1. 2011