Planá těšínská jablíčka

10. 1. 2011 / Vít Klíma

Politologové Jiří Pehe a Vít Klepárník, spolu s úřadujícím předsedou sociální demokracie Bohuslavem Sobotkou, ustavili nový myšlenkový trust "CESTA", jehož poradní sbor tvoří Václav Bělohradský, Pavel Barša, Jan Keller a socioložka, mluvčí občanské iniciativy ProAlt, Tereza Stöckelová.

Oprava kapitalismu či historický zlom

Na stránkách Britských listů již byla dostatečně popsána atmosféra plná beznaděje a bezvýchodnosti, která vládla na setkání autorů "Manifestu" a ProAlt. Jiří Pehe, Václav Bělohradský a Tereza Stöckelová nebyli účastníkům diskuse s to nabídnout nic jiného, než těšínská jablíčka (plané) naděje, že kapitalismus je jen "rozbitý stroj", kterému stačí z jeho soukolí odstranit příliš liberální "písek" a zase pošlape jako švýcarské hodinky.

Připojením se k "Cestě", mě zklamal Jan Keller. Jako jediný z nich správně rozpoznal, že "nejen samotné sociologii, ale také dalším společenskovědním disciplínám snadno uniká, že jsme dost možná svědky mnohem výraznějšího a závažnějšího zlomu v dějinách moderní společnosti (zdůrazněno V. K.), než o jakém hovoří ti, kdo zvěstují příchod postindustriální éry." (Jan Keller, Nerovnost a nesouměřitelnost).

A právě tady je zakopán pes! Ne možná, ale zcela určitě jsme na hraně zlomu historického vývoje lidstva, který ještě neumíme přesně popsat a definovat. Naším úkolem je pokusit se identifikovat jeho hlavní obrysy a vývojové tendence Moc dobře proto nechápu, proč se právě Jan Keller přidal k obchodníkům s planými nadějemi.

Čeká nás zajímavý diskurs o budoucnosti

Poznání - že jde o historický zlom ve vývoji lidstva - zastává v ČR zatím minimum lidí. Na levici jsme, společně s Janem Kellerem a Ilonou Švihlíkovou, nejviditelnější my tři a na pravici hlavně ekonom Milan Zelený. Myslím si, že nás čeká zajímavý diskurs o tom, jak a co dál; co lidstvo spojuje a ne rozděluje. Určitě nevystačíme s ideologiemi minulého století, ale budeme muset vytvořit zcela novou, včetně principů organizace lidstva jako celku. Do budoucna nejspíše půjde o vytvoření systému racionální správy celé planety. Zajištěním zdrojů pro obživu 7 -- 9 miliard lidí počínaje, přes výrobu, rozdělování vzniklého bohatství až po jeho užití. Ať tak či onak, hledáme řešení velmi inspirativních a zajímavých problémů.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.1. 2011