Klausův novoroční projev:

Normalizační inženýr zase promluvil

1. 1. 2011 / Jan Čulík

Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, kolektivně a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemůžeme smiřovat.

Václav Klaus dne 1.1.2011 (promluvil skoro jak Gustáv Husák)

Děsivý je Klausův novoroční projev. Banality se v něm mísí s komunistickým normalizačním žargonem sedmdesátých let.

(Co má výše citovaný Klausův výrok znamenat? Odebere Klaus českým lékařům pasy? :) To asi nepomůže; v EU se dá cestovat i pracovat i na české občanky. Ta zatracená Evropská unie!)

"Chovejte se tržně," říkával Klaus. A dodával, že "trh bez přívlastků vyřeší všechny problémy." Kampak se to podělo teď?

Nejvíc šokující je skutečnost, že Klaus vůbec nezohlednil, jak se současná česká vláda v předvánočním období zdiskreditovala aférou Drobil. Husákovsky dal najevo, že to, co se upeče mezi zkorumpovanými vládními činiteli, je jejich věc a občanům do toho nic není: "My jsme ta elita, která vládne, a vy dole držte hubu."

Dělá, jako by se nic nestalo. Tím diskredituje i sebe.

"Dejme jim [politickým stranám] příležitost, aby ukázaly, co umějí," říká Klaus. Ale ony to právě už ukázaly!

Banální je Klausovo opakování, že "společnost žila na dluh". Zaprvé to není pravda, protože Česká republika patří v Evropě k nejméně zadluženým zemím (viz též ZDE). Vládní škrty jsou ideologicky motivovány, daleko důležitější by byly strategicky cílené investice do hospodářského rozvoje, aby se ČR mohla stát na globálním hospodářském hřišti svými inovacemi špičkou a přestala být pouhou montovnou a vykořisťovaným otrokem západních multinacionálních společností. Například by měla česká mladá generace konečně, dvacet let po pádu komunismu, už mluvit anglicky jako angličtí rodilí mluvčí, aby se se svými schopnostmi dokázala globálně uplatit. Do toho by měl stát investovat. Jenže, česká vláda nedělá žádné strategické studie o tom, co může mít ekonomický prospěch pro zemi v budoucích letech a strategických investic není schopna.

Klaus nemá vůbec žádnou vizi. Jen vyhrožuje dalšími škrty a jako recept navrhuje jakousi "mezigenerační solidaritu", zřejmě "v rámci rodiny". Asi tím myslí: My tady nahoře vás přípravíme o co největší množství peněz, a o babičku a dědečka se budete muset postarat sami.

Obligátní je Klausův útok proti solární energetice. Klaus zamlčuje, že v důsledku hrozby globálního oteplování investují státy do obnovitelné energie mezinárodně obrovské zdroje - a to dokonce i třeba britští konzervativci. Z jakýchsi iracionálních důvodů je ovšem Klaus, jak je dobře známo, popíračem dávno prokázaného globálního oteplování, tak omílá své bigotní názory i v této věci. V ČR, kde iracionalita často vládne, má v této věci ovšem četné stoupence. Takže tímto se lidem Klaus jistě zavděčí.

Ano, a podle Klause v našem "dokonalém českém světě" nesmí nikdo nic kritizovat. Kritikové nejsou totiž podstatou demokracie (jak se to bere všude jinde), ale podle génia Klause mají postranní cíl: Chtějí se svou kritikou dostat do "postavení nadřazenosti", tedy "svrhnout nás, jediné správné a dokonalé vládce". To je také pozoruhodně komunistický rys.

Základním rysem komunistických funkcionářů bylo, že nikdy nic konstruktivního nedělali, neměli žádná řešení ani strategii rozvoje, avšak obsesivně a ostražitě hájili své mocenské postavení před každým, kdo by se ho - jakkoliv rozumným nezávislým návrhem - pokusil - podle jejich názoru - zpochybnit. Každý rozumný, jiný, nezávislý názor totiž komunisté považovali za ohrožení své hegemonie. (V tomto ohledu doporučuju Podskalského filmovou komedii Bílá paní, která je geniální sociologickou analýzou právě tohoto ostražitě obranného a jinak pasivního postoje vládnoucích funkcionářů.)

Je opravdu šokující, že se dvacet let po pádu komunismu Klaus otevřeně vrací ke komunistické rétorice obhajování mocenského statu quo.

"Nepodléhejme hlasům těch, kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří si rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným neopodstatněné postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru. (...) Většina našich spoluobčanů hlasům věčných kverulantů nenaslouchá a ve svých životních postojích a aktivitách se jimi nenechává zviklat.

Je to skoro úplně stejné jako známé formulace z husákovského režimu: "Většina našich občanů nenaslouchá hlasům rozvracečů našeho socialistického zřízení, hlasům ztroskotanců a zaprodanců, nenechává se jimi zviklat a dál uvědoměle buduje naši budoucnost".

Snad nejpozoruhodnější je v Klausově děsivém projevu však jeho nacionalismus a vyhrožování Viktorem Dykem, že kdo "opustí Českou republiku, zahyne". (I to dělal komunistický režim!) Klaus míní: Nikam do zahraničí nejezděte, kde by pro vás byly ekonomické i politické poměry férovější. Ne, "národní cítění" vám velí, abyste zůstali v ČR a byli nadále otroky nás, dokonalé české vládnoucí elity. Konkurenci, totiž že byste žili v civilizovanějším prostředí někde jinde, to nepřipustíme.

V dnešní globalizační době je takové vyhrožování opravdu směšné.a Jak Klaus lidem zabrání, aby odešli jinam? Jedině tím, že by se změnily domácí poměry, ale toho dnešní vládnoucí garnitura zjevně není schopna.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 31.12. 2010