Bude kozel zahradníkem?

31. 12. 2010 / František Řezáč

Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR

"... přitom zejména maximálně pružná a univerzální automobilová doprava odpovídá svým charakterem stále více individualisticky pojímanému stylu euroatlantické civilizace."
(Mladá fronta Dnes, 4.2.1997)

Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR

"Zejména na regionálních tratích osobní doprava ekologický rozměr postrádá."

(Právo, 5.4.1997)

Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR

"Já se veřejné diskusi nebráním, pouze tvrdím, že to nemá nic společného se zákonem č.244. To bychom všechno, co je nadepsané slovem koncepce, museli vztahovat na zákon č.244. To je přece zkratkovitá a nesmyslná úvaha."

odpověď, proč nebude dopravní politika posuzována jako koncepce dle zákona č.244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí z článku Nemyslím si, že by stát musel vlastnit všech sto procent železničních tratí (Obzor č.22, 26.5.1997)

Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR

"Naše civilizace jednoznačně preferuje individuální automobilismus jakožto výraz svobody a nezávislosti jednotlivce. Vláda nemůže jít proti přání většiny obyvatelstva a osobní vozy zakázat, nebo je neúměrně zdražit."

(Železničář, č.8/97)

Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR

"Regionální dráhy nemají žádný význam z hlediska povinnosti státu zabezpečit dopravní spojení občanům nebo podnikatelské sféře. Není tedy žádný důvod, aby tyto tratě setrvávaly v rukou státu. Lze uvažovat především o jejich rušení."

(usnesení vlády č.507 Projekt reformy české železnice a Českých drah ze dne 27.8.1997)

Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR

"Zájmem státu však není pro všechny druhy dopravy zajistit naprosto stejné ekonomické podmínky."

(usnesení vlády č.507 Projekt reformy české železnice a Českých drah)

Zdroje:

ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 31.12. 2010