Čechy Čechům! Podle ministra vnitra

31. 12. 2010 / Milan Daniel

V souvislosti se sérií materiálů, které BL v minulých dnech publikovaly na téma české migrační politiky, je zvlášť výživná dosud upozaďovaná informace o tom, že cizinci budou muset od 1. 1. 2011, tedy od zítřka, platit pojistné za tzv. komplexní zdravotní péči ve výši více než 30 tisíc Kč na osobu a to (podle pojišťovacích smluv) na rok až dva roky předem.

O genezi této změny informuje stránkách Inbáze Berkat advokát Pavel Čižinský, který se specializuje na cizinecké právo:

České pojišťovny provozující komerční zdravotní pojištění cizinců se již dlouhodobě snaží zajistit si monopol prosazením takové změny cizineckého zákona, že cizinecká policie nebude smět uznávat pojistky zahraničních pojišťoven (toto bylo zdůvodňováno tím, že některé zahraniční pojišťovny jsou údajně nesolventní a neproplácí péči českým zdravotnickým zařízením). V červnu roku 2009 se do zákona dostal tzv. poslanecký přílepek, dle kterého

a) doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být vystaven pouze pojišťovnou oprávněnou provozovat pojištění v ČR

b) cizinec musí současně s dokladem předložit i účtenku o zaplacení pojistného na celou dobu povoleného pobytu.

Novela vedla od 1.1.2010 k vyloučení zahraničních pojišťoven, takže i ti cizinci, kteří měli velmi kvalitní zdravotní pojištění např. v USA, si musí kupovat ještě produkty českých pojišťoven. Toto vyvolalo protesty jak mezi cizinci (např. Američané žijící v ČR), tak mezi nevládními organizacemi zabývajícími se právy migrantů (např. členové Výboru pro práva cizinců při Radě vlády České republiky pro lidská práva) tak i mezi úředníky státní správy (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo vnitra ČR). I z těchto důvodů měla aktuálně schvalovaná velká novela přinést lepší právní úpravu.

Novelu doprovázel od počátku velmi silný lobbying. Dne 11.8.2010 měla Nečasova vláda o novele jednat, avšak z tohoto jednání byla stažena a ministr vnitra John při tiskové konferenci prohlásil, že se tak stalo právě kvůli zdravotnímu pojištění. O týden později dne 18.8.2010 vláda schválila verzi, dle které byl monopol českých pojišťoven v podstatě zachován.

Při projednávání v Poslanecké sněmovně byl však ze strany několik poslanců (zejména Marka Šnajdra a Borise Šťastného, kteří jsou členy správní rady VZP ČR) vznesen pozměňovací návrh na obligatorní zavedení tzv. komplexní péče , což by na jednu stranu do určité míry omezovalo výluky z pojištění, na druhou stranu by mohlo znamenat razantní zvýšení cen pojištění (ze současných cca 5 tisíc Kč za rok na více než 30 tisíc Kč za rok) a snad i vyloučení těch pojišťoven, které nemají dostatečný počet smluvních zdravotnických zařízení. Ministerstvo vnitra prostřednictvím ředitele odboru azylové a migrační politiky, Tomáše Haišmana nejprve tento pozměňovací návrh razantně odmítalo (např. na jednání bezpečnostního výboru dne 6.10.2010). Při hlasování ve 3.čtení dne 9.11.2010 však náhle ministr vnitra změnil názor a vyslovil s návrhem na komplexní péči souhlas a vládní koalice jej schválila (ač návrh nebyl nijak formálně prodiskutován).

V Senátu naopak došlo k lobbyingu těch pojišťoven, které se zavedením komplexní péče nesouhlasí. Senátoři dne 8.12.2010 zákon vrátili, přičemž navrhli ze zákonné předlohy vyškrtnout právě povinnost komplexní péče pro cizince (monopol pro české pojišťovny zůstal nicméně zachován).

Dne 9.12.2010 uspořádal odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR informativně diskusní setkání se zástupci nevládních organizací zabývajících se migrací, kterého se zúčastnilo několik desítek osob. Při tomto setkání si ředitel Haišman přítomným veřejně postěžoval na silný lobbying a na korupci, které novelu provázely, a to jak při jednání v Poslanecké sněmovně tak při jednání v Senátu.

Dne 21.12.2010 o novele opětovně jednala Poslanecká sněmovna, která v novém hlasování přijala její původní (nikoliv senátní) znění.

V praxi to bude znamenat, že komerční pojištění si od zítřka bude muset koupit každý cizinec, který nespadá do systému veřejného zdravotního pojištění. Týká se to (podle výše uvedeného zdroje) živnostníků a jiných podnikatelů (OSVČ) -- 77 158 osob, ekonomicky neaktivních rodinných příslušníků zaměstnanců, OSVČ, ale i dalších cizinců či dokonce českých občanů -- 10 651 osob, studentů -- 6 272 osob, cizinců bez oprávnění k pobytu (zákon to umožňuje ve zvláštních případech), nebo cizinců pobývajících v ČR krátkodobě (např. turistů). Tito cizinci mají povinnost koupit si pojištění, jinak nezískají povolení k pobytu.

Čtyřčlenná rodina, která bude žádat o prodloužení pobytu a spadá do některé z uvedených kategorií, bude muset zaplatit předem zhruba čtvrt milionu.

Česko skutečně není Balkán. Ať Evropa vidí, že etnické čistky se dají dělat i čistým, kulturním způsobem.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 31.12. 2010