KLAUSŮV PROJEV:

Apel, abychom udrželi zlodějský charakter českého státu

1. 1. 2011 / Boris Cvek

Váš názor na novoroční projev prezidenta Klause sdílím. Já bych jen s tím šetřením (a on nemluví jen o ČR, nýbrž o krizi Evropy a USA) celkem souhlasil za předpokladu, že se bude šetřit především tak, že se zamezí rozkrádání peněz daňových poplatníků toho typu, jaké se málem povedlo nejslušnějšímu politikovi této země Drobilovi a jaké se nejspíše děje i jinde na ministerstvech, kde mají ovšem lojálnější (= zkorumpované, zbabělé) úředníky, než byl šéf SFŽP Michálek, kterého za jeho statečné čelení korupci vyhodil Drobil za podpory premiéra z práce (a tento fakt by měli novináři stále opakovat). Nyní pár upřesnění ke Klausovým slovům, které jste neučinil Vy.

"... nesmí nastat žádné další lehkomyslné rozdávání veřejných peněz. V první den nového roku CHCI podpořit současnou vládu, která se ze své předvánoční krize, doufejme, poučila."

Vzhledem k tomu, že Klaus považuje Michálka za lumpa, je zřejmé, co míní tím "poučením", tj. už žádné statečné úředníky, kteří by chtěli rozkrýt korupci. A veřejné peníze se samozřejmě nesměji "lehkomylně rozdávat", aby totiž bylo co zpronevěřit a rozkrást. Kromě toho je zajímavé, že prezident CHCE podpořit současnou vládu, když přece všichni víme, že ta vláda je závislá na tajné dohodě, kterou uzavřela s prezidentem a kterou ze strachu před ním ani nedokáže zveřejnit, byť je zodpovědná nikoli prezidentovi, ale nám voličům, jejichž peníze obhospodařuje systémem, o nemž jsme se mohli dozvědět z Michálkových nahrávek. Prezident se svou podporou vlády přiznal k nosu mezi očima.

"Potřebujeme vládu stabilní a funkční. Vládu, kterou bude držet pohromadě zájem země jako celku a která nebude ohrožována jakkoliv legitimními, přesto však příliš úzkými, stranickými zájmy."

Je zřejmé, že "zájem země jako celku" znamená: vy plaťte a my to rozkrademe a kdyby nám do toho někdo chtěl kecat jako Michálek, je to lump, který se mohl ozvat jen díky "příliš úzkým stranickým zájmům" Radka Johna a Věcí veřejných. To už nesmí nastat a musíme "držet pohromadě", aby nás nikdo nevyrušoval při zpronevěrách a korupci.

"...česká veřejnost, která je společenstvím převážně rozumných lidí..."

To plyne z přetrvávající Klausovy popularity a znamená to: rád vám zalichotím, když jste takoví blbci a necháte se okrádat a obdivujete mne, který mám na kontě divokou privatizaci, opoziční smlouvu, podporu současné pražské koalice a dříve politiky Pavla Béma a nyní tajnou dohodou držím nad vodou vládu, která se málem rozpadla kvůli nízké loajalitě a lumpárně jednoho úředníka, jenž - světe div se - byl tak hloupý, že chtěl zabránit korupci (a v tom je ta jeho lumpárna).

"Nešlo a nejde o žádné velké ideje, ani o záchranu údajně ohrožené planety, ale jen a jedině o byznys."

To potom jasně vysvětluje, proč se zákon nastavil tak, aby z toho profitovaly i firmy, zabírající ornou půdu pro stavbu nových fotovoltaických elektráren. Samozřejmě chyba není ve fotovoltaice, ale v našich zákonodárcích. Kdo z toho nakonec bude mít prospěch? Největší energetický vládce ČeZka? Můžeme se i ptát, když už díky Michálkovým nahrávkám víme, jak to v politice chodí, jestli jsou politici opravdu takoví naivní hlupáčci, a teď hasí požár, který způsobili pouhou neopatrností, nebo jestli si svou "neopatrností" nepřišli na tučné pemíze.

"Vláda důvěru a podporu potřebuje. Nemyslím tu důvěru, o které se před deseti dny hlasovalo v Poslanecké sněmovně, ale důvěru občanů. Veřejnost je právem pohoršena případy, kdy veřejní činitelé zneužívají svých funkcí k osobnímu prospěchu.Věřím, že vláda k těmto věcem nebude lhostejná či nedůsledná."

Tím se myslí samozřejmě Michálek. Tedy vláda musí tvrdě zakročit proti každému lumpovi, který by se snažil zabránit korupci a rozkrýt ji, a tím si ve svůj vlastní prospěch získávat body u veřejnosti na úkor naší party, která přece musí z něčeho žít (z korupce a rozkrádání). Vláda potřebuje důvěru občanů, aby mohla pokračovat ve svých zločineckých praktikách, a proto příště už nesmí nic uniknout ven ze zákulisí jejího fungování.

"...starost dětí o rodiče, teprve tím dostane skutečný smysl pojem mezigenerační solidarita, který mnoha lidem připadal prázdný a překonaný. Je velmi aktuální a týká se nás, nikoli státu."

Tím se přirozeně míní, aby děti a vnuci přesvědčili ty staré hlupáky pro volbu pravice. Jedině tak se zajistí "mezigenerační solidarita", protože vznikne vláda, která okrade staré i mladé. Nesmí to ovšem kazit lump Michálek. Aby tato vláda mohla vydržet i nadále, je nicméně třeba stále přesvědčovat ty staré hlupáky, aby v zájmu svých okradených dětí a vnuků volili ty zloděje, kteří je okrádají. Jen tak můžeme udržet zlodějský charakter státu, to opravdu závisí jenom na nás.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 31.12. 2010