Proč jsou ve východní Evropě nejvíc ekonomicky postiženy ženy?

15. 12. 2010

Na dotaz Jana Drahokoupila, "Proč jsou ve východní Evropě nejvíc postiženy matky samoživitelky a rodiny s dětmi?", odpovídá Zdeňka Petáková:

Domnívám se, že ve východní Evropě došlo v období ekonomických změn o velmi silové přerozdělování majetků (malá a velká privatizace a návazné děje), do kterých vstoupili téměř jen muži. Zasloužilo by si to genderovou analýzu.

Zároveň velká většina lidí v těchto zemích, nezvyklá občanskému myšlení, uvěřila, že spotřeba a vlastnění majetku je nejdůležitější, o co v životě jde.

Muži nabyli sebevědomí nabytým majetkem (i sebevědomí opovrhovat méně úspěšnými).

Ženy pozbyly sebevědomí vlivem rozdělení moci ve společnosti, zapříčiněného odlišným přístupem ke zdrojům (opovrhují samy sebou jako méně úspěšnými nebo zpracovávají traumata okolo snížené možnosti přístupu ke zdrojům různými dalšími způsoby).

Předpokládám, že v západní Evropě vlivem kontinuálnějšího vývoje není přístup ke zdrojům (myslím tím např. obydlí) tolik genderově polarizován.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.12. 2010