"Užitečný idiotismus" Juliana Assangeho

15. 12. 2010

Události kolem webové stránky WikiLeaks Julliana Assangeho vedly k projevení se řady problematických stránek současného virtuálního prostoru. Především jde o následující: Není jasný zdroj klasifikovaných informací - zda byly zakoupeny od pracovníků amerického ministerstva zahraničí, pochází z vloupání do elektronických archívů, nebo byly prostě získány ve virtuálním prostoru. Jasný je ovšem nelegální a přímo zločinný charakter jejich získání. Avšak hlavní otázkou je, zda jsou tyto informace důvěryhodné, nebo manipulované.

Vždyť existence takové stránky, jako je WikiLeaks, může povzbudit různé politiky, skupiny politiků nebo vládní organizace, aby na ni tím či oním způsobem umisťovali informace, které povedou k praktickým důsledkům. Ve všech zpravodajských komunitách na světě se takové aktivity označují za aktivní opatření. Jejich cílem je odvést pozornost od těch či oněch událostí, očernit politického konkurenta nebo i celý stát, vyvolat krizi ekonomického nebo politického charakteru, a tak podobně.

Otázka spočívá v tom, zda Assange nevystupuje v roli "užitečného idiota". Pojem "užitečný idiot" připisovaný tu Leninovi, tu známému činiteli Kominterny Radekovi, označuje naivní lidi, jimiž lze manipulovat. Známá interpretace tohoto pojmu spočívá v tom, že jde o lidi, kteří žijí v liberálně demokratických zemích a vlastníma rukama si pletou smyčku, na které budou pověšeni. V současnosti se Bruce Thornton, profesor University of California, Fresno, domnívá, že "užitečné idioty" lze najít v prostředí příznivců politiky odzbrojování, reflexívního antiamerikanismu a sentimentálního idealismu.

Nelze ztrácet ze zřetele ani četné příznivce Assangeho, kteří nepovažují WikiLeaks pouze za stránku publikující zpravodajské úniky, ale za "bojiště bitvy mezi občany a vládami".

Na jedné straně má pravdu The Australian, který pravidelně píše, že demokratické společnosti potřebují silná média, aby nutila vlády chovat se čestně. Ale z druhé strany v roli interpretů odtajněných faktů vystupují média, a jejich interpretace je pak představována společnosti jako pravda.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.12. 2010