Nekompetentní postoj české vlády k domácímu násilí

15. 12. 2010

Za Českou ženskou lobby si Vás dovolujeme upozornit na zítřejší jednání Výboru pro prevenci domácího násilí (16.12.2010 od 12:00 v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ulici č. 4) , na kterém bude diskutováno pozastavení Národního akčního plánu prevence domácího násilí. Setkání se zúčastní poradce premiéra Roman Joch, který přednese důvody pro stažení tohoto plánu, na němž dlouhodobě pracují odborníci a odbornice z neziskového, akademického i státního sektoru.

Iniciativa ProAlt dnes zveřejnila dokument, v němž jsou shrnuty Jochovy připomínky, jež bude zítra hájit (text si můžete přečíst ZDE).

Není sice jasné, z jaké pozice Roman Joch hovoří (zda vyjadřuje stanovisko vlády či premiéra), z uvedených argumentů je však zřejmé, že jejich autor není kompetentní se k otázce domácího násilí vyjadřovat, neboť postrádá potřebnou odbornost. Za všechny uveďme zcela nepodloženou tezi, že domácímu násilí lze čelit podporou manželství, neboť v manželství je pravděpodobnost násilí 40x nižší. Jedná se o nepravdivou informaci, pokud by měl autor o problematice alespoň základní přehled, věděl by, že k domácímu násilí dochází napříč společností a to bez ohledu na proměnné jako je vzdělání či sociální status, natož manželský stav.

ČŽL a neziskové organizace zabývající se otázkou domácího násilí jsou vážně znepokojeny jednak nekompetentním přístupem, jednak tím, že řešení problematiky domácího násilí se odkládá a je stavěno do ideologické roviny. Z tohoto důvodu se mnoho z nich rozhodlo zúčastnit zítřejšího jednání Výboru, přihlašování na schůzi však bylo zastaveno údajně z kapacitních důvodů.

O stanoviscích ČŽL a o průběhu jednání Vás budeme informovat zítra po skončení schůze prostřednictvím tiskové zprávy.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.12. 2010