Symfonie primitivní moci

8. 12. 2010 / Bohumil Kartous

Na obří obrazovce globálního mediálního plátna se odehrává velké melodrama. Planetární politicko ekonomická elita projevila neuvěřitelnou sounáležitost a s perfektní koordinací se semkla proti společnému nepříteli -- Julianu Assangovi. V podstatě každým dnem lapám po dechu, když se dozvídám, jak rychle a efektivně je schopna jinak zcela dysfunkční byrokracie spojit síly a téměř okamžitě izolovat konkrétního jednotlivce natolik, aby se jí musel vydat. Představme si, že bude internacionální byrokracie jednat alespoň s desetinovou efektivností současné operace "Assange" a budeme všichni šťastni prodlévat své životy v ráji na zemi. Je však třeba přiznat si i to, že pohnutky, které dávají do neobvykle rychlého chodu byrokratická soukolí, nejsou kdovíjaké. Někdy mohou být vcelku hrůzostrašné. Britský soudce, který odmítl žádost Assangeho o kauci, prohlásil toto: "What we have here is the serious possible allegations against someone with comparatively weak community ties in this country." (To, co tu máme, je vážné možné podezření vůči někomu s poměrně slabými společenskými vazbami v této zemi, pozn. autora). Ten výrok mi připadá neuvěřitelný. Britský soudce rozhoduje o kauci podle "pevnosti společenských vazeb", ne podle lidských práv, která na pevnosti sociálních vazeb vůbec nezáleží. Může někdo vyvrátit domněnku, že pro Velkou Británii bude velkou úlevou, když Assange zmizí do Švédska? To by si asi ani soudce Howard Riddle nedovolil ...

Všechny vlády, úřady, instituce a firmy na celém světě, které se hbitě přidaly k izolaci Juliana Assangeho, budou pochopitelně tvrdit, že se v žádném případě nejedná o politický nátlak. Na takových prohlášeních je zcela tragikomické, že se dějí na pozadí symfonického orchestru, který rozehrála globální politicko ekonomická moc. Jinými slovy, takto dopadne každý, kdo bude chtít poukázat na to, že oficiální politika je často jen pokryteckou hrou skrývající mnohá důležitá fakta, která by neměla zůstávat veřejnosti utajena, protože ji učí a ukazují jí politiku, věc veřejnou, v její skutečné podobě.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 8.12. 2010