O chudobě v ČR a EU

6. 12. 2010 / Pavel Stránský

Nedávno informovala česká média o tom, že Česká republika je na tom s chudobou v rámci EU vůbec nejlépe, respektive, že je v ní chudobou ohroženo nejnižší procento lidí. Tak jsem se na to s odstupem času detailně podíval a mohu o tom podat tuto zprávu.

V rámci Evropského roku boje proti chudobě bylo Evropským parlamentem přijato v říjnu t.r. usnesení s názvem Úloha minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě. V něm se mimo jiné uvádí, že hranice minimálního příjmu, který je ukazatelem relativní chudoby, má být stanovena jako 60% mediánu průměrného ekvivalizovaného disponibilního příjmu na spotřební jednotku. Medián rozděluje obyvatele na bohatší a chudší polovinu. Ekvivalenty spotřební jednotky v EU jsou První dospělá osoba v domácnosti l,0, druhá. dospělá osoba 0,5, dítě do 14 let O,6. ČR má 10,5 mil, obyvatel, ale jen cca 7,6 mil.spotřebních jednotek (odvozeno ze statistik ČCU).. Tolik k vysvětlení. Průměrný příjem na hranici chudoby, tj. 60% jeho mediánu, je na spotřební jednotku v ČR 109 tis. Kč, přepočteno na osobu 79 tis. Kč tj. 6,6 tis. Kč na měsíc. Tyto hodnoty jsou v každé zemi jiné, v bohatších zemích vyšší, v chudších nižší a je pravda, že pod touto hranicí je v ČR neméně lidí, konkretně 8,7 %. Porovnal jsem tedy hodnoty pro ČR s průměrem 3 zemí a to Německa, Francie a Rakouska s těmito výsledky.

V uvedených zemích je dle statistiky počet osob ohrožených chudobou téměř 1,5x vyšší, než v ČR. Pokud bychom však použili hodnotu 60% mediánu těchto zemí pro ČR, bylo by zde u nás chudobou ohroženo -- v paritě kupní síly (PPS) 56% obyvatel, ve směnném kurzu 89% obyvatel. Poměr naší kupní síly dle spotřebního koše je např. proti Rakousku asi 0,64. Jsem však přesvědčen, že u chudší části obyvatel je tento koeficient o dost vyšší, protože chudí spotřebovávají více laciného zboží a méně drahých služeb.Takže já to odhaduji v PPS ne na 56, ale více, než 60% obyvatel..

Průměrný medián se liší u různých typů domácnosti EU uvádí 60% mediánu pro ČR a jednočlennou domácnost 9120,-Kč, pro čtyřčlennou domácnost 19150,-Kč. Minimální mzda je (ještě stále a změna nehrozí) 8000 Kč. Uvažujme hypotetickou domácnost, kde dospělí pracují za minimální mzdu. V případě domácnosti jednočlenné bude její člen s čistým příjmem 7120,-Kč pod mírou chudoby o 2000,-Kč, v případě domácnosti čtyřčlenné s čistým příjmem 2x 8087,- Kč by tato domácnost byla pod mírou chudoby o 3000,-Kč. K tomu se hodí podotknout, že minimální mzda v ČR je 3,5x nižší, než je průměr v EU15 (ve směnném kurzu). Ve Slovinsku, které v roce 1990 bylo s námi ve výši HDP na obyvatele na stejné úrovni, je dnes minimální mzda téměř 15 tis. Kč. (Ale je fakt, že oni neměli žádného Václava Klause, takže se vykašlali na prosazovanou šokovou terapii přechodu a také, předpokládám, neměli kuponovou privatizaci, takže jsou dnes někde jinde, než naše země.)

Druhým srovnávacím kriteriem relativní chudoby nižší váhy je míra materiální deprivace. Ta se zjišťuje z 9 ukazatelů (např. jedno kompletní jídlo denně, jeden týden dovolené, osobní automobil). Nemůže-li si domácnost dopřát 3 z 9 ukazatelů, ocitá se pod hranicí materiálního nedostatku. Na podkladě národních údajů uvádí EU, že je v ČR takto postiženo 16% obyvatel, v Německu a Francii 13%, v Rakousku 14%. Jedná se o ukazatele absolutní, dle přesné citace více absolutní, což si vysvětluji tak, že ten týden dovolené lze prožít v Jižních Čechách, nebo Thajsku, auto může být VW Pasát, nebo stará Škodovka s minusovou hodnotou. sešrotování. Tak by se snad mohla vysvětlit přibližně stejná míra deprivace v uváděných zemích, jinak by nad tím zůstal stát rozum.

No, ono tu minimální mzdu jinak než relativně asi porovnávat nejde, ale ten druhý ukazatel zklamal na celé čáře a bylo by vhodné jej něčím nahradit, třeba koeficienty podle velikosti HDP. Chudší země musí mít samozřejmě chudé chudší, bohaté země bohatší Nebýt ovšem v případě naší země toho, že nízké mzdy a důchody supluje velice propracovaná (také složitá až nepřehledná a ne vždy proto využívaná) sociální záchranná síť, která s výjimkou bezdomovců nenechá téměř nikoho padnout až na samotné dno. Mělo by to být samozřejmě opačně, mzdy a důchody by měly být takové, aby záchranná sítˇmohla být minimální a postihovat minimum lidí. (Ale to nám, jak známo nehrozí, nízké mzdy, důchody, sociální transfery a přímé daně nás, po irském tygru, učiní evropskou českou štikou, kde ani nezaměstnaní nebudou Mimochodem, Irsko má dnes cca 14% nezaměstnaných + dalších x % nezaměstnaných již stačilo emigrovat.) .

Závěrem ještě jedna informace -- v Číně je hůř. V jakémsi velkém podniku tchajvanské firmy Tercim Technology Group se v první polovině letošního roku pokusilo o sebevraždu 14 čínských zaměstnanců, z toho 11 pokusů bylo dokonaných. Nějaká spíše humanitární organizace provedla šetření a zjistila, že zaměstnanci mají velmi nízké mzdy. Tak jim ta firma na mzdách přidala 30% , takže nyní berou měsíčně v přepočtu 2700,-Kč. Stejná firma již vyrábí u nás v Kutné Hoře a chystá další velkou výstavbu. Vyjádřila se, že v České republice jsou pro jejich záměry nejlepší podmínky v Evropě. Takže se mají v KH na co těšit. Nicméně - tak zlé to určitě nebude, ale na druhou stranu, člověk vlastně neví, do jaké faktické vzdálenosti a na kterou stranu od té kontinentální, blbé, sociálně-tržní Evropy vlastně směřujeme.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.12. 2010