O pozadí Wikileaks, vládní kontrole a internetu

6. 12. 2010 / Petr Frish

JČ napsal v článku Dějinná změna

"V těchto dnech došlo - v důsledku toho, co udělal Julian Assange - vskutku k podstatné dějinné změně.

Nebo ne?"

Jako člen "držitelů černé magie", tedy programátorů, bych řekl 'Spíš ne', nebo přesněji ne v tom, v čem JČ tu epochální změnu vidí. Totiž že by si lidé mohli vytvořit nový kód antiamerikanismu, antiimperialismu a antiglobalizace. ....Není to vyloučeno.

Naopak. Wikileaks jsou dítětem internetu, který je nástrojem globalizace. Není to organizace protiamerická, ale globální. Ta globální orientace přijde již s výchovou hackera, ať již hodného,

který slouží organizacím a vládám, tak toho zlého, který udělá zombieho z Vašeho počítače a posílá z něj spamy a phishing majly a vloupává se do bank, tak i nezávislého, jsou jsou hackeři kolem Juliana Assangeho.

Internet byl první velký projekt, který si vytvářel své standarty a umístil je na internet, kde si je zdarma stáhlo a nastudovalo tisíce programátorů. I když se to teď prý učí i na školách, ten proces stále pokračuje a stále je podstatný. Viz odkazy dole - všichni jsou zváni, ale ne všichni mají čas, chuť...

Wikleaks jsou globálnější než Spojené národy nebo Světová banka. Vytvořili je disidenti -- hackeři z nedemokratických režimů, jako je Čína, jako byla Keňa, za spolupráce nezávislých hackerů celého světa, dokonce i odlehlé Austrálie. Mají za sebou dlouhou historii. Vydávaly dokumenty týkající se Islandu, či Keni, které nevzbudily pozornost českého tisku.

Cituji z TED video-interview který Julian poskytl CA (zakladateli jiného globálního jevu, totiž TED-talks).

CA: Řekněte nám velmi rychle ten příběh: co se stalo na Islandu?

....

CA: Páni!

(potlesk)

Poslední otázka, Juliane. Když si představíte budoucnost, myslíte, že je pravděpodobnější, že Velký bratr bude mít větší kontrolu a víc tajemství, nebo budeme sledovat jen seriál Big Brother, nebo nastane obojí? ..

Legrace je (tedy pokud máte ten správný smysl pro humor) v tom, že když byly zveřejněny diplomatické depeše z USA, tak teprve pak nastalo pozdvižení a volání po Julianově kůži. Pro USA by totiž teoreticky wikileaks neměly být potřeba. Je to svobodná země, která bere první dodatek k americké ústavě, zaručující svobodu projevu, tak důkladně, že tomu v Evropě nemohou uvěřit. A ten výklad má tradici (viz Pentagon papers, dole). Takže, pokud víme, Julian neporušil žádný US zákon.

Takže teoreticky je v bezpečí a ten neobyčejný Švédský zatykač se týká jen dvou sexuálních episod.

V Anglii třeba, může ministerstvo poslat novinám M-notice, která jim zakáže nějakou zprávu vydat. V Americe tohle neexistuje. Naopak, mají tam zákony na ochranu 'whistleblowers, oznamovatelů nepravosti'.

Tohle, 'oznamovatel nepravosti' je neologismus pro 'whistleblower', kteréhož slova užívám, abych předešel zavádění

paskvilů, jako je 'Zákon na ochranu whistleblowerů'. Oznamovatel je ten, který zahvízdá na píšťalku,

aby upozornil veřejnost, že se děje nepravost. Třeba, že nějaký úředník bere úplatky nebo rozkrádá státní majetek. V češtině pro to slovo nemáme, a tak to překladatel TEDtalku přeložil slovem

'donašeč'. Donašeč je něco docela opačného. Nesděluje veřejnosti, ale vládě, a to tajně, za peníze

a právem jím pohrdáme. Oznamovatel nepravosti oznamuje veřejnosti, často za cenu osobního postihu či nebezpečí. Je spíše hrdinou, disidentem, kterému jde o nápravu společnosti. Mnozí ho obdivují, i když někteří, jako Sara Palin, volají po jeho hlavě.

Přesný význam těchto slov, oznamovatel, disident, insurgent/rebel, donašeč .. záleží na legitimitě vlády, na našem vztahu k současné vládě a ochotě k boji za pravdu. Řekl bych, že to v Česku stále máme nevyjasněné a to je jeden z důvodů, že tam tolik kvete korupce a je tolik tolerována korupce.

A v čem tedy, je ta epochální změna?

Jako všechny epochální změny, nenastává náhle. Mluví se o tom problému dlouho, asi jen v podvědomí globálního vědomí a to pod jménem 'net neutrality' (vygooglujte si to). Jde o to, jakou kontrolu mají mít vlády a společnosti (ISPs providers = poskytovatelé připojení) nad Internetem.

Jeden konec názorového spektra tvrdí, že stejně jako nikdo nesmí číst Vaši soukromou poštu, odposlouchávat vaše telefony či cenzurovat vaše noviny, nikdo nesmí kontrolovat vás přístup k internetu -- žádným směrem. Můžete číst a můžete psát - nebo jak tomu říkáme v hackerskem lingo, každý (dospělý občan) má RW = Read-Write access k internetu.

Je to univerzálně žádoucí? Ne vždy. V případě internetového vydírání či zastrašování, může policie s použitím soudních příkazů vydaných poskytovatelům internetových služeb autora zpráv zjistit. Ovšem wikileaks nejsou bezhlavý automat a takové věci nepublikuje. Jsou různé druhy utajení, v USA i jinde, a SIPRNet, jehož archív zřejmě B. Manning předal wikileaks k zveřejnění, neobsahuje vojenská tajemství, návod na výroby atomové bomby atd. Ta první Manningova zpráva o vraždě civilistů včetně novinářů, natočená v Afghánistánu z vojenské helikoptery, jasně patří do

oblasti 'whistleblowing' srovnatelná s Pentagon papers. Byla předmětem vyšetřování, ale nějak se to ututlalo. To vyšetřování bylo teď obnoveno.

Rozsah toho, co je ve veřejném zájmu, co je svoboda slova, co je naopak právem chráněno právem, třeba právem autorským, do toho se zde nebudu pouštět. Je to složitá otázka. Wikileaks také zveřejnily tajné

dokumenty jedné církve, které tato církev donedávna zuřivě chránila pomocí autorského práva. Je to scientologická církev a na základě toho, co o ní vím, můj soukromý názor je, že je ve veřejném zájmu, aby ty dokumenty byly veřejné. Ovšem ta církev má historii střetů se zákonem, a možná že zbavení zákonné ochrany by mělo být specifické pro jisté organizace.

Pokud je žádoucí svoboda slova, svoboda informací, ochrana oznamovatelů nepravosti --

jak to zajistit? Má se to zajistit? V době, kdy si vlády, pod záminkou / nebo z důvodů ochrany autorských práv a bezpečnosti, osobují právo přikazovat velkým poskytovatelům internetových služeb, aby zaznamenávali připojení, návštěvy webů

a i odpojovali provinilce (piráty) od webu - je to možné? je to žádoucí?.

Wikileaks dokazují, že je informace potlačit obtížné. Existují stovky kopií archivu wikileaks, roztroušené po celém světě. Internet byl původně vyvinut tak, aby neměl jednu centrálu. Byl to zcela decentralizovaný systém,

který měl fungovat i během jaderné války. Dnes, a speciálně v ČR většina spojení jde přes pár firem,

UPC, O@, Ufon .. , ale není to nezbytné. Internetový protokol (IP) umožňuje peer to peer připojení, od jednoho uživatele k jinému, bez prostředníka. Ovsem, stále potřebujete drát nebo WiFi.

Za německé okupace musel každý donést své rádio na radnici, a tam mu vykuchali krátké vlny a pověsili cedulku "Poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí". Možná bychom mohli zakázat vést drát z domu do domu, z bytu do bytu?

Význam aféry wikileaks, neboli CableGate, je v tom, že vláda a velké společnosti v USA se ukázaly nespolehlivým strážcem občanských svobod a práv WR k Internetu. Firmy Amazon, PayPal, Dynadot (registrační úřad

domeny wikileaks.org) ty všechny podnikly akce proti Wikileaks, ačkoliv jim žádné porušení zákona zatím nebylo prokázáno.

To nezbytně povede k tomu, že vliv ISPs klesne a úloha P2P spojení poroste.

Bude Internet fungovat i během jaderné války? Doufám, že k ní nedojde, ale věřím, že ano.

Bude fungovat, i když vlády se světa se spojí a rozhodnou se ho kontrolovat a potlačit?

Tím už si nejsem jist. Ale pokud dojde k hlasování, zda lidé jako Sarah Palinová mají být ve vládě, vzpomeňte si na tuto složitou otázku. A v ČR nejsou lidé jako Palinová? A jak to, že se k Wikileaks nevyjádřil český pan prezident? A nikdo z českých politiků?

Odkazy:

The US diplomatic cables leaked by WikiLeaks in November 2010.

Net neutrality, komu patří Internet

..P2P Internet bez ISPs

Velké IPSs

Darth Vader is tipped to takeover the Murdoch empire (Malone kontroluje i evropslou UPC )

Obama orders WikiLeaks investigation

Pentagon papers -Ellsberg - oznamovatel nepravostí vietnamské valky

Korupce v česku část 1

Korupce v česku : Pravda vítězí, ale dá to fušku... část 2

Salát z pampelišek

Pozvání do Internetové školy - zdarma pro každého

Chris Anderson: How web video powers global innovation

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.12. 2010