Předseda britského Svazu studentstva se omluvil za své "bezpáteřné váhání"

28. 11. 2010

Aaron Porter, předseda britského Národního svazu studentstva, se v neděli na University College v Londýně omluvil za svou "bezpáteřnost", že nepodpořil okupaci univerzitních budov po celé zemi. Porter uvedl: "Příliš dlouho je Národní svaz studentstva možná příliš opatrný a příliš bezpáteřný co se týče podpory pro studentský aktivismus. Je možné, že jsem se v posledních dnech příliš dlouho taky tak choval. Chci se za své váhání v posledních dnech omluvit."

Porter byl kritizován za to, že se ve středu neúčastnil národního dne akcí proti univerzitním škrtům, kdy školáci a univerzitní studenti byli v centru Londýna policií v mrazivých ulicích po mnoho hodin zadržováni v neprodyšných policejních kordonech, i za to, že mu trvalo několik dní, než veřejně podpořil okupaci univerzitních budov studenty na protest proti zvyšování školného a zrušení sociálního stipendia pro teenagery.

Porter promluvil na University College v Londýně poté, co studenti, okupující univerzity, prostřednictvím Twitteru požadovali, aby se hlasováním Porterovi vyjádřila nedůvěra. Porter se vyjádřil, že se chce vyhnout občanské válce v britském studentském hnutí.

Konstatoval: "Chci to říct jasně. Tam, kde se konají nenásilné studentské akce, Národní svaz studentstva by je měl podpořit a podpoří je. To, čemu čelíme, je naprosto ostudné, a naši oponenti by právě chtěli, aby ve studentském hnutí vznikla občanská válka."

Přislíbil, že Národní svaz studentstva bude

- veřejně podporovat na titulní stránce svého serveru veškeré okupační akce studentů

- bude požadovat bezodkladně novou vlnu okupačních stávek studentů jako legitimní formy protestu proti škrtům a školnému

- bude organizovat finanční, právní a politickou pomoc pro nynější i budoucí okupační akce.

- oficiálně podpoří všechny zaměstnance, kteří ve věci škrtů budou stávkovat.

Reportérům deníku Guardian Porter posléze popřel, že Národní svaz studentstva v posledních týdnech přestal být vůdčí silou studentského hnutí, které vzniklo a rozvinulo se mimo tuto oficiální strukturu.

Porter odsoudil způsob, jímž policie ve středu 24.11. neprodyšně izolovala studenty v londýnských ulicích, ale odmítl odvolat svou ostrou kritiku studentských násilných akcí: "Stále považuje násilné činy za opovrženíhodné. Jsou opovrženíhodné a oslabují naši věc."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.11. 2010