O krizi ve zdravotnictví

26. 11. 2010

Usnesení Rady Asociace českých a moravských nemocnic

Rada AČMN v současné kritické situaci ve zdravotnictví:

1. Odmítá Ministerstvem zdravotnictví navrhované snížení úhrad v roce 2011 především nemocnicím a následné péči jako bezdůvodné. Upozorňuje veřejnost, že zdroje zdravotního pojištění plně umožňují zachovat i v roce 2011 kvalitu a dostupnost zdravotní péče alespoň na úrovni roku 2010.

2. Žádá Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR, aby přehodnotili záměr snížit úhrady, který nemá obdoby po roce 1989. Jakékoli snížení úhrad vyvolá otevřenou krizi ve zdravotnictví, která spolu s připravovanými odchody lékařů může vyústit v destrukci systému zabezpečení zdravotní péče.

3. AČMN odmítá přenášet dopady snížení úhrad na pacienty nemocnic. Vyzývá pacientské organizace, aby podpořily snahy o zachování alespoň dosavadní úrovně zdravotní péče pro občany.

4. Vyslovuje pochopení pro motivy nespokojenosti lékařů zúčastněných v akci "Děkujeme, odcházíme" a pro požadavky hnutí mladých lékařů. Žádá Vládu ČR, aby se jejich požadavky vážně zabývala. Aby dala jim a všem ostatním zdravotníkům garance, že jejich platy se nejen nebudou snižovat, ale budou přijata opatření k jejich postupnému zvyšování v konkrétním časovém horizontu.

5. Zcela odmítá úvahy Ministerstva zdravotnictví o přemísťování lékařů mezi nemocnicemi v případě výpadku části z nich. To nelze bez souhlasu samotných lékařů. Je nemožné lékaře přesouvat bez sester a dalšího personálu. Je důvod předpokládat, že zdravotničtí pracovníci, kteří by po odchodu značné části lékařů v nemocnicích zůstali, by vstoupili do stávky. 11 fakultních nemocnic v ČR není schopno zabezpečit péči pro 10,5 milionu obyvatel.

6. Domnívá se, že vzniklou situací by se měly zabývat kraje a města, také jako zřizovatelé nemocnic. Obrací se i na Asociaci krajů ČR a žádá ji, aby vstoupila v jednání s Vládou ČR o krocích k odvrácení hrozícího nebezpečí. AČMN hodlá při řešení této situace postupovat společně se svými partnery -- Českou lékařkou komorou, Lékařským odborovým klubem - SČL a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.

7. Doporučuje všem členům AČMN, jejich statutárním orgánům a vedoucím zaměstnancům vstoupit v jednání s protestujícími lékaři a ostatními zdravotníky. V případě, že odpovědné orgány nebudou na hrozící krizi adekvátně reagovat, vhodnými prostředky podpořit jejich úsilí a to včetně stávkového hnutí zaměstnanců nemocnic.

Více o krizi ve zdravotnictví: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.11. 2010