Dojmy z volebního konce týdne

17. 10. 2010 / Miloslav Štěrba

Česko se probudilo do druhého volebního dne, tak trochu víkendového, nicméně s oblohou bez slunce a modrého nebe. Tak už to bývá, že končí i babí léto, a těšíme se třeba na první sníh nebo na teplo rodinného krbu. Je příjemné si rozevřít noviny, a nechat se unášet rafinovanými nadpisy k četbě nejrůznějších témat. Mezi moje oblíbené patří zejména názory kmenových novinářů. V Právu mezi ně patří Alexandr Mitrofanov, Martin Hekrdla, Jiří Hanák, Petr Uhl, Jiří Franěk a mladý Lukáš Jelínek z brněnského akademického prostředí. V DNES mě potěší vtipný Martin Komárek.

Zatímco Waltr, jeho otec, je mi bližší svojí životní filosofií. Jeho redakční kolega Josef Chuchma dnes pokáral dojetí ze šťastného konce chilských havířů poukazem na pochybnost: "Je to O.K., že jsou venku, ale nezapomeň, kolik lidí, kteří by rovněž zemřít nemuseli, denně předčasně odejde na věčnost -- až vinou hladu, chudoby, mučení nebo třeba lhostejností. Bolestně zkapou, nepovšimnuti nikým."

Básník Pavel Kohout zveřejnil v dnešní MFDNES dopis čínské Excelenci v naší vlasti, aby s ním takto setrval v delším přátelském rozhovoru. Píše o trestu smrti vykonávaném v ČLR veřejně, o obdivuhodné olympiádě, o Liou Siao-poovi, který obdržel Nobelovou cenu míru. Obvykle "kohout plaší smrt", ale český a rakouský spisovatel se našel v popisu časů. Jsou podle něho tři: čas "Byl", čas "Je" a čas "Bude". Dopis je věnován tomu "Byl", různorodému a rozporuplnému v čínském provedení. K Číně, spíše k východnímu "Je" a "Bude", se v tomto listě obvykle vyjadřují i další žurnalisté, které nemusím připomínat. Naučil jsem se za svůj život rychle zapomínat na primitivní a krátkozraké činy všeho druhu, i, když, po pravdě řečeno, v pestrosti těch posledně jmenovaných spočívá rovněž jistá krása našeho pozemského putování.

To dnešní je poznamenáno volbami, kam mnozí z nás vyrazili už v pátek, aby snad nezmeškali výdobytek demokracie a nedali na pesimistická vyjádření o statistické nicotnosti hlasu jednoho volitele. Ale zpátky k novinám. Od novinářů čekám, že budou přicházet s ušlechtilými myšlenkami, spravedlivou nestranností, což je samozřejmě velmi hloupé, neboť jim patří mediální svět a také jejich jest království nebeské. Proč tak soudím? Ve volební den bychom neměli v médiích nalézat od žurnalistů návod koho volit, ani osobní preference novináře. Jednak je známe z dlouhodobého působení, a také je neetické chtít vstoupit do hlasovací meditace člověka s nějakým návodem, jakoby volič sám nebyl schopen najít racionální odpověď. Také zneužití pozice publicisty k volební propagandě by mělo patřit do Kohoutova času "Byl". Skutečně, v Právu má čtenář k dispozici 6 fotografií stejného formátu, šesti různých politiků, jen poněkud přední místo dostal pan prezident. Protože schází info, koho vlastně volil, lze tuto privilegovanost pro Hradního pána pochopit, třebaže i v tomto případě se člověk drží známého "Cogito, ergo sum" (Pochybuji, tedy jsem), již dříve zmíněného novináře Josefa Chuchmy.

Ale mám i jiný příklad z dnešních zmíněných novin. Hle, jak různě pracují v redakcích, jestliže mají referovat o docela nepodstatné události, jakou byla volební účast nejstarší české voličky. Právo tuto informaci přineslo s vyjádřením 107leté Marie Smejkalové z Kroměříže: "Já vím, koho volit. Ještě se nestalo, že bych se voleb nezúčastnila," řekla. Ve zlínské verzi MFDNES se tato marginálie dostala na první stránku, jí patří i jediná fotografie. Pro jistotu ještě jednou otištěná na třetí straně. V den voleb pak na této třetí straně "obdivujeme" eleganci voličky ODS, paní primátorky Ireny Ondrové. Všechny ostatní fotografie dohromady (vč. lídra ČSSD ve Zlíně a senátora Jiřího Čunka ve Vsetíně) zabírají jen zlomek prostoru, který dostala aktuální primátorka za ODS. (Její fotografie je rovněž ve dvou provedeních.). A nejstarší volička v podání zlínské MFDNES? List cituje její slova o "těžkém životě v totalitním státě", "o politiku se stále zajímá", "nedávno se stala čestnou členkou ODS" - "jen s křížkováním kandidátů a vložením lístku do obálky jí musela praneteř pomoci".

Stařence lze určitě pomoci. Ale jak pomoci zlínským novinářům, nevím.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.10. 2010