V Portugalsku vzniká politická krize kvůli rozpočtu

15. 10. 2010

V Portugalsku se kvůli úsporám navrženým menšinovou socialistickou vládou dnes schyluje k potenciální politické krizi. Středopravicová opozice hrozí v parlamentu zablokovat jednání o rozpočtu na rok 2011 a vnutit tak vládě rozpočtové provizorium. Podle evropského Paktu stability a růstu nesmí deficit veřejných financí přesáhnout 3% HDP a národní dluh 60% HDP. Podle dubnových dat Eurostatu portugalský dluh dosahoval 76,8% HDP a nyní je na úrovni 83,5% HDP.

Pokud rozpočet nebude schválen, země bude muset přestát další měsíce s udržovací vládou neschopnou přijmout jakákoliv zásadní rozhodnutí ohledně veřejného deficitu - a dojde k zesílení obav finančních trhů, které považují Portugalsko za další Achillovu patu eurozóny.

Předmětem sporu se nestaly ani tak úspory samotné, jako plán vlády na zvýšení daní, s nímž pravice nesouhlasí. Premiér José Socrates dal najevo, že pokud by rozpočet nebyl schválen, odstoupí. To by způsobilo paniku mezi investory a pravděpodobně vyvolalo výprodej portugalských dluhopisů. Podle zákona se přitom další parlamentní volby mohou konat nejdříve v květnu, protože 23. ledna se konají volby prezidentské.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.10. 2010