V Praze, tam se žije blaze! Jak se to vezme.

15. 10. 2010 / Jiří Baťa

Že je na tom Praha, na rozdíl od menších měst v ČR, po všech stránkách mnohem lépe, není třeba pochybovat. Má to své důvody a proto také ono známé: "V Praze, tam se žije blaze (ale draze)", má své opodstatnění. Jenže, podle Aktuálně.cz to dnes už zase není až tak pravda, pokud se má život v Praze srovnávat měřítkem pro jiných západoevropských měst.

Našinec ví své, protože životní standard Pražanů ve srovnání s občany jiných měst je diametrálně odlišný. Tedy snad s výjimkou měst jako je Brno, Ostrava nebo Plzeň, i když ani to není zcela souměřitelné. Tyto disproporce, jakkoliv mají své opodstatnění, jsou ale z obecného pohledu svým způsobem diskriminační. Především v tom, že za stejnou práci má zaměstnanec či pracovník dvakrát vyšší mzdu, než pracovník nejen téže firmy, ale i stejné práce v jiném, menším městě. Dalo by se říci, čím menší město, tím větší platové rozdíly. Fakt, že život v Praze je dražší než v jiných, menších městech, je sice skutečností, avšak je to vyvoláno mj. i právě tím, že příjmy Pražanů jsou podstatně vyšší.

Nicméně ve srovnání se zahraničními metropolemi je Praha mezi nimi Popelkou. Jak uvádí Aktuálně.cz, v přepočtu na kupní sílu vydělávají Pražané skoro dvakrát méně, než Londýňané. Víc než o polovinu jsou na tom hůř, než v jiných významných metropolích, jako jsou Paříž, Hamburk, Mnichov nebo Stockholm. Praha v tomto směru zaostává za Vídní, Madridem, Římem a dokonce Athénami a Bratislavou.

Měli bychom Pražáky litovat? Myslím, že ne -- a to alespoň do té doby, dokud se životní úroveň občanů jiných měst ČR nedostane alespoň na 2/3 životní úrovně a platů občanů Prahy. Pak bude možná i větší spokojenost všech občanů, neboť například při výpočtu průměrné měsíční mzdy na občana by částka více odpovídala realitě. Dnes je průměrný měsíční příjem z velké části ovlivněn, vedle milionářů či multimilionářů a jiných lidí s nadprůměrnými příjmy, právě příjmy občanů Prahy. Nelze se divit, že občan malého města kroutí hlavou nad 23 tisíci průměrného platu v ČR, když on sám vydělává, když moc dobře, nějakých 13-15 tisíc. Stejně tak občan Prahy bude nevěřícně kroutit hlavou, co je to za nesmysl, že někde berou tak málo. A to "někde" je přitom téměř všude, tedy kromě Prahy. Stejně tak je to i s důchody, kdy průměrný důchod 10 tisíc je hodně ovlivněn důchody občanů Prahy, jinak by byl někde na hranici 6-7 tisíc korun.

A to všechno navzdory tomu, že jsou v Praze některé podniky, především hotely, dražší, v krajním případě na stejné úrovni, než ve jmenovaných metropolích, které jsou na tom po mnoha stránkách lépe, než Praha. Nu což, mají sice v něčem prim, ale zase nemají Hradčany, ani Kampu, Karlův most, orloj a mnohé další, které jsou a zůstanou výjimečnými a pro cizince dostatečně zajímavými. I když na druhé straně je spousta věcí, které zase Prahu hodně poškozují. Jak se říká, není všechno zlato, co se třpytí. Konec konců, je to zase jen věc Pražanů, byť ne tak docela. Jednak proto, že Praha je hlavním městem všech občanů ČR -- a také proto, že i na jejich tunely ( a nejen Blanku) jdou peníze z daní nejen placených zdaleka nejen Pražany.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.10. 2010