ODS Neratovice zahájila hon na čarodějnice...

15. 10. 2010 / Anna Spěváčková

Do všech poštovních schránek v Neratovicích byl v minulých dnech doručen nepodepsaný leták, ve kterém byla popsána minulost jedné z kandidátek místní ODS - jedničky na kandidátce a další podrobnosti týkající se i místní ODS. Následovala výzva, aby lidé pomohli nejstarší z našich pravicových stran očistit se i na komunální úrovni, aby pomohli zbavit se, když to nedokáže sama, starých struktur, kmoter a dinosaurů. Dále neznámý autor vyzýval občany, aby volili jen ty, kteří se osvědčili, ty, kterým věří, ty, které opravdu znají, píše Anna Spěváčková

Místní ODS zareagovala na svých webových stránkách oznámením, že uvedeným letákem došlo nepochybně ke spáchání trestného činu pomluvy. Uvedli, že mají průkazný důvod domnívat se, že objednatelem je ing. L.P., bytem Mělník, kandidát č. 2 nominovaný Stranou zelených.

Dále že mají silný důvod se domnívat, že autorkou lživého letáku je Mgr. Anna Spěváčková, bytem Neratovice, zastupitelka Neratovic za Stranu Zelených, kandidátka č. 2 v komunálních volbách za Změnu pro Neratovice, členka Strany Zelených.

Vyzývají ing, L.P. a představitele volební strany v Mělníku k vyvození politické odpovědnosti za toto protiprávní jednání jednoho z jejich lídrů a požadují jeho stažení z kandidátky. Ke stejnému kroku vyzývají i Mgr. Annu Spěváčkovou a představitele Strany Zelených v Neratovicích (která v Neratovicích nemá žádné představitele ani základní organizaci - pozn. A.S.).

Podepsáni:Bc. Michal Havelka, místopředseda MS ODS Neratovice

Bc. Marek Šnajdr, poslanec PČR

Pan ing. L.P.vůbec netušil, že nějaké letáky v Neratovicích existují, ani já jsem o ničem nevěděla, protože odmítám letáky do schránky. S letákem nemám nic společného, nepsala jsem jej, ani do dnešního dne nečetla. Proč si myslím, že si právě mě zvolila ODS jako autorku letáku?

Již řadu let provozuji webové strány nerátky.cz, ve kterých kriticky hodnotím a posuzuji práci radnice a také na čtenářském foru poskytuji možnost občanům, aby vyjádřili své názory k dění na radnici i ve městě.

Před dvěma lety na mě kvůli obsahu několika článků starosta města na podnět rady podal trestní oznámení pro pomluvu, které jsem se nedopustila. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mělníku zahájila trestní stíhání a po roce (!) rozhodla, že se nejednalo o trestný čin a postoupila věc Městskému úřadu Neratovic, nebot, jak uvedla, jde o skutek, který by mohl být posouzen jako přestupek.

Závěrem konstatovala, že údaje napsané a zveřejněné obviněnou na jejích internetových stránkách nejsou způsobilé značnou měrou přímo ohrozit vážnost starosty města Neratovice ani členů vedení města u spoluobčanů.

Vychází z toho, že obviněná své články pojala velmi všeobecně a neuvedla žádné konkrétní údaje k jí citované korupci, neoznačila konkrétní osoby ani to, jakým jednáním se korupce měly dopouštět nebo být účastny. Ani u dalších článků, kde kritizovala postup radnice nebo jinak označené vedení města Neratovice, neuvedla konkrétní údaje, které by bylo možno ověřit a vztáhnout je na konkrétní osoby, jichž by se měly týkat. Z uvedených skutečností je zřejmé, že by dané jednání, které nedoshuje nebezpečnosti pro společnost vyžadované tr. zákonem, mohlo být posouzeno orgánem k tomu příslušným jako přestupek. ¨

Tím celá věc skončila.

Nenechala jsem se zastrašit a dál pokračovala ve své činnosti na nerátkách.cz, čímž jsem byla trnem v oku činitelům na radnici i ve městě.

Považuji letáky napsané neznámým autorem a objednané neznámým objednatelem, distribované všem obyvatelům Neratovic za cílenou akci ODS, která má postihnout dva čelné kandidáty na okrese Mělník, znemožnit jim kandidovat nebo poškodit je v nadcházejících volbách a ublížit jim i ve veřejném a osobním životě. Znovu prohlašuji, že nemám s autorstvím letáků nic společného a považuji celou akci za vykonstruovanou provokaci.

Mgr. Anna Spěváčková, Neratovice

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.10. 2010