Paul Volcker: "Trh se pokazil"

24. 9. 2010

Bývalý šéf amerického Fedu Paul Volcker včera na půdě chicagské pobočky této instituce na poslední chvíli zahodil připravený text a pronesl improvizovaný projev, v němž vyjádřil přesvědčení, že v reakci na finanční krizi se v zásadě nepodařilo věci napravit a "trh se pokazil".

Volcker mj. prohlásil, že:

  • Investiční banky se z bank změnily v obchodovací stroje, což vedlo k nežádoucímu pronikání na území komerčních bank, a ty zase naopak pronikaly na teritorium náležející bankám investičním; to v důsledku vedlo k situaci, kterou starý systém bankovního dohledu nemohl dobře zvládat.
  • Finanční systém je pokažený. Bohužel není namístě používat tohoto hodnocení pouze zpětně. Některé jeho části jsou úplně nefunkční. Hypotéční trh se změnil z nejdůležitější součásti kapitálových trhů v dceřinnou společnost americké vlády.
  • Ekonomické školství je nefunkční. Produkuje legie finančních inženýrů přesvědčených, že přiměřeným cílem schopného člověka může být jedině pracovat na Wall Street, a spoléhajících slepě na efektivitu a samoregulaci trhů.
  • Centrální banky si byly příliš jisty svými schopnostmi a postavením, domnívaly se, že objevily recept na cenovou stabilitu. Proto leccos zanedbaly.
  • Potíže s překonáním recese plynou ze základní nerovnováhy v reálné ekonomice.
  • Není dobré spoléhat na individuální úsudek regulátora vystaveného obrovskému politickému a institucionálnímu nátlaku.
  • Regulátoři dělají fakticky procyklickou politiku, protože v době boomu nemohou politicky prosadit restriktivní regulační opatření za účelem udržení zdravého růstu.
  • Trhy jsou náchylné k extrémům toho nebo onoho druhu a při jejich předvídání nelze proto pracovat s takovými věcmi, jako je normální distribuční křivka.
  • Deriváty jsou vydávány za velice důležitý finanční nástroj, nicméně Volcker má za to, že jejich tvorba zdaleka přesáhla ospravedlnitelnou potřebu.
  • Peněžní trh příliš expandoval na trh bankovní, aniž by podléhal jeho poměrně přísným pravidlům.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 24.9. 2010