Bisfenol A mění mužské hormony

24. 9. 2010

Další důkazy o škodlivosti látky bisfenol A, která se nachází například v plastových kojeneckých lahvích, rychle přibývají. Nedávno zveřejněná průlomová studie poprvé provedená přímo na lidech dokazuje, že BPA může narušovat mužské hormony. Představuje tak další v dlouhé řadě jasných důkazů, že bisfenol A je nebezpečný a je nutné ho eliminovat.

Greenpeace dlouhodobě poukazuje na problém s bisfenolem A a průběžně předkládá aktuální vědecké studie, které opakovaně potvrzují legitimitu požadavku na zařazení BPA na seznam toxických látek. Počátkem září organizace spustila petici s výzvou českému ministerstvu zdravotnictví , aby učinilo první krok a zakázalo prodej kojeneckých lahví obsahujících právě bisfenol A, jako např. v Dánsku.

"Objevují se nové a nové studie opakující stále to samé -- bisfenol A je nebezpečná látka, která ovlivňuje hormonální systém a může mít vliv na lidské zdraví. Nechceme nic jiného, než aby státní instituce podnikly patřičné kroky k ochraně lidského zdraví. Nejcitlivější vůči vlivu BPA jsou malé děti a u těch by se mělo začít. Proto jsme také začátkem září spustili petici adresovanou ministerstvu zdravotnictví požadující zákaz kojeneckých lahví s obsahem BPA," komentoval novou studii Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Mezinárodní tým vědců pod vedením University v Exeteru a Peninsulské lékařské školy objevil souvislost mezi výskytem BPA v mužském těle a zvýšenou hladinou testosteronu. K tomuto závěru vědci dospěli po prozkoumání údajů od více než sedmi set dospělých jedinců.

Vědci zjistili, že hladina BPA, které je evropská populace denně vystavena -- přes 5 mikrogramů/den -- je o něco vyšší než srovnatelné odhady u populace USA. Studie prokázala, že vyšší hladina BPA v těle je statisticky spojena se změnami hormonálního sytému u mužů. BPA má podobnou molekulární strukturu jako estrogen a již dříve bylo v laboratorních podmínkách prokázáno nabourávání hormonálního systému díky působení této látky. Nová studie, poprvé provedená na lidech, tyto obavy potvrdila. "Toto je první velká studie o BPA z evropské země a potvrzuje, že běžná hladina BPA, které jsme denně vystaveni, není zanedbatelná", řekl David Melzer, profesor epidemiologie a veřejného zdraví na Peninsulské lékařské škole.

Výrobci bisfenolu A léta tvrdili, že tato látka je bezpečná a odmítali uznat výsledky několika stovek studií, které prokazovaly škodlivý vliv i velmi nízkých dávek BPA na zvířata. Nyní jsou k dispozici nejen výsledky výzkumu provedeného přímo na lidech, ale zároveň nejnovější studie vědců z univerzity v Missouri prokázala, že výsledky testů na zvířatech jsou aplikovatelné i na člověka. "Výsledky naší studie přinášejí přesvědčivé důkazy, že BPA je v běžných koncentracích, kterým jsme denně vystaveni, nebezpečný pro naše zdraví," říká Frederick vom Saal, professor biologie na Missourijské univerzitě a dodává: "Nové důkazy jasně ukazují, že výsledky studií provedených na hlodavcích jsou relevantní pro predikci vlivu BPA i na lidi. Není třeba dalšího výzkumu pro to, aby odpovědné orgány přijaly opatření k regulaci BPA."

BPA je látka, která se používá pro výrobu polykarbonátových plastů a je obsažena i v kojeneckých lahvích a dalších výrobcích pro děti. Z výrobků se pak dostává se do lidského těla.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 24.9. 2010