Jsem "stará struktura", nebo "oběť totalitního režimu"?

23. 9. 2010

Vážený pane redaktore,

naprosto souhlasím s Vašimi názory a pozorně jsem si přečetl projev pana Pitharta. Myslím si, že on je jedním z mála rozumně myslících politiků.Jeho objektivní výklad naších novodobých dějin by měl být neměnitelným podkladem pro výuku dějepisu na školách, píše Vilém Zuk.

Ještě bych měl osobní dotaz k aplikaci nově přijatého zákona na mě osobně:

Do KSČ jsem jako voják (dobrovolný výsadkář ,samo o sobě to svědčí o mém ideologií zpracovaném mozku) vstoupil v roce 1963. Po první schůzi jsem ovšem pochopil, že jsem to neměl dělat. Celou pravdu jsem ale zjistil po lednu 1968, a proto jsem v dubnu 1968 položil stranickou legitimaci a odmítl vyrovnat dluh na stranických příspěvcích.

Oficiálně vyloučen ze strany jsem byl v listopadu 1968. Trvalo jim to půl roku, protože jako soustružníka - studujícího dělnického kádra mě přemlouvali, abych zůstal členem slovy, argument "až padne Dubček půjdeme ven s tebou". Trval jsem na svém a Akčním programem strany jsem jim dokazoval, že strana je nereformovatelná.

Výsledkem mého jednání bylo, že jsem po ukončení studia byl diskriminován omezováním při profesionální činnosti a dvakrát mi bylo stranickými orgány zamítnuto ( nedoporučeno - to je totéž) studium na VŠ.

To vše v létech 1971 až 1980. Ale taková doba byla, rozčiloval jsem se a s důvěrou jsem čekal, že se snad dočká nějakých změn. Dál nebudu vývoj komentovat. Píšu Vám a dotazuji se proto jak bych se měl podle nově schváleného zákona hodnotit.

Jsem dnes stará struktura (67 let), anebo jsem oběť totalitního režimu, jsem odpůrce totalitního režimu, jsem kolaborant (byl jsem také funkcionářem SČSP - a rusofilem jsem zůstal) nebo jsem bojovníkem proti totalitnímu - komunistickému režimu ( odpůrcem totalitarních režimu jsem trvale zůstal)?

Nemyslete si, že jsem cvok, stejně jako ti senátoři, kteří většinou vystudovali " za dělnické peníze " a teď proti komunismu rozhodně bojuji, ale s lehce nadnesenou ironií se ptám: kdo - co jsem a nakolik se mám červenat nebo žádat (Topolánka) o vyznamenání?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.9. 2010