Státní dluh nebude zřejmě splacen nikdy!

1. 6. 2010 / Jiří Šmikmátor

Rozhodně ne podle předvolebních slibů a programových prohlášení několika významnějších stran, jak si můžeme ilustrovat na několika konkrétních číslech:

1. ČSSD slíbila snížit do r. 2013 rychlost zadlužování na polovinu. Co to znamená v číslech? Při meziročním tempu zadlužování o 17,84% (2008: 999,8 mld; 2009: 1178,2 mld) to činí dostat se do r. 2013 na roční přírůstek "jen 8,92%" - snadno si každý spočítá, že to znamená mít státní dluh v r. 2013 blízko 2 biliónů Kč, na přelomu let 2018/2019 3 bil. Kč, v r. 2020 již 3,5 bil. atd., ale to už asi bude za hranicí státního bankrotu.

2. ODS lákala voliče na vyrovnaný rozpočet do 7 let. Při stejných výchozích údajích to znamená, že by státní dluh dosáhl za předpokladu postupného zpomalování tempa zadlužování 2 bil. Kč v r. 2014, do r. 2017 (slíbených 7 let) by se ještě zvýšil na cca 2,3 bil. Kč a takový by nám již zůstal vč. každoroční platby úroků, neboť o přebytkovém rozpočtu se v prognózách nehovořilo.

3. KSČM se k věci postavila tak, že ať splatí dluh ti, kdo jej vytvořili. Zajímavá myšlenka, zvláště v souvislosti s jejich podílem na vzniku tohoto dluhu.

4. TOP 09 by ráda v krátké době zlikvidovala 80 mld. Kč strukturálního deficitu a co nejdříve dosáhla vyrovnaného rozpočtu -- takže přes plno slov a slibů ani tato strana neuvažuje nijak závažněji a časově konkrétněji o konečném splacení dluhu.

Nebudu čtenáře napínat -- žádná z volebních stran nepřišla se solidním receptem jak zlikvidovat státní dluh, zahrnuly nás jen různými nápady jak zpomalit tempo zadlužování, NIC VÍC!

Kdy vlastně vznikl tento obrovský dluh, nyní cca 1,3 bilionů korun, a kdo je za něj odpovědný celkem zřetelně dokumentují údaje Ministerstva financí: v letech 1993-1996 se držel dluh v rozmezí 154-159 mld.Kč (po r. 1989 převzala nová garnitura dluh údajně ve výši 180 mld. Kč), zlom nastal v r. 1997 (první nárůst o 20 mld. Kč), od té doby narůstal dluh již nepřetržitě až dodnes, a to tempem, které se stále zrychluje -- v letech 2000-2002 o 50-60 mld.Kč/rok, v letech 2003-2008 již o 100 mld. Kč/rok, do konce r. 2009 činil meziroční nárůst již neskutečných 178,4 mld.Kč. Evidentní je, že se na vzniku tohoto dluhu podílela jak strana předrevoluční, tak obě střídavě vládnoucí strany od revoluce v r. 1989, takže k diskuzi jsou pouze 2 otázky -- a/ která z těchto stran způsobila větší dluhy a b/ proč nebyl splacen státní dluh v r. 1996, kdy přišlo do státní pokladny 600 mld.Kč z privatizace (viz prohlášení V. Klause z konce r. 1996 o úspěšnosti privatizace).

Závěrem bych rád vzkázal současným politikům, že tato země potřebuje momentálně podstatně vyšší kvalitu v řízení, v rozhodování o věcech přesahujících možnosti volného trhu, a především v hospodaření s financemi, pro řídící funkce ve státě a v Parlamentě výběr lidí s mnohem vyšším morálním a odborným kreditem než tomu bylo doposud, takže jestli jste jen průměrní a schopní dohlédnout jen vyrovnaného rozpočtu někdy za x let, tak TO OPRAVDU NEBUDE STAČIT -- buďte sebekritičtí a svá místa přenechejte někomu schopnějšímu! A jestli to myslíte aspoň trochu vážně s celonárodním šetřením, tak začněte u sebe -- zredukujte razantně své výdaje, např. zredukujte počet křesel ve sněmovně na cca 45 (v porovnání s USA by nám na počet obyvatel stačilo 14 křesel!) a těch 800 tisíc úředníků je na tuto zemi taky trochu moc!

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.6. 2010