Brněnští muslimové vyjadřují zármutek nad smrti ombudsmana Otakara Motejla

10. 5. 2010

Tiskové prohlášení Libertas Independent Agency

Jménem Libertas Independent Agency o.s., sdružující brněnské muslimy a přátele muslimských národů, vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině pana Otakara Motejla. Prosíme Boha, aby ulehčil pozůstalým jejich bolest nad smrti jejich milovaného a pomohl jim překonat jeho ztrátu.

Naši členové jsou hluboce zarmouceni nad smrti pana JUDr. Otakara Motejla, ombudsmana České republiky, který byl znám svou tolerantností a kladným vztahem k všem lidem dobré vůle bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženství nebo původ. Jeho celoživotní práce pomohla mnoha lidem postiženým bezprávím, za což mu patří nehynoucí obdiv a dík.

V současné době je velice málo takových osobností jako byl pan Otakar Motejl a jeho úmrtím odchází z politické a občanské scény České republiky jedna z nejvýznamnějších osobností usilujících o občanskou a tolerantní společnost.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.5. 2010