Ministryně školství trojským koněm průmyslové lobby

10. 5. 2010

Tisková zpráva fóra Věda žije!

Z řady kauz dokazujících v posledních týdnech nakolik jsou jednotlivá ministerstva ovládána lobbyistickými skupinami a selhávají ve vlastní rezortní politice, je případ ministryně školství Kopicové již déle než rok trvajícím evergreenem. Kopicová, jež je ve Fischerově vládě již podruhé českou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, je zároveň od listopadu 2006 výkonnou místopředsedkyní vládní Rady pro vývoj výzkum a inovace(Rada). Jedná se o poradní orgán vlády, který by měl vytvářet státní vědní politiku a rozhoduje o distribuci miliard veřejných financí na vědu a výzkum v ČR.

Ovšem právě nekoncepční a arogantní působení Rady v uplynulých měsících způsobilo krizovou situaci a vyvolalo protesty české akademické obce. Přestože má Rada stále status "poradního a odborného" orgánu, plní v posledních letech funkci kolbiště reprezentantů zainteresovaných organizací a lobbistů. Řešení koncepčních otázek vystřídal nevybíravý utilitární svár o obrovsky narůstající balík veřejných peněz, o jehož rozdělování Rady de facto rozhoduje. Škraboška "poradního" orgánu je v tomto případě nesmírně výhodnou; způsobuje, že konání Rady není veřejně kontrolovatelné a vykazatelné. Absence jasných právních mantinelů umožňuje manipulaci, zvůli a zneužívání. Rada nenese za své kroky a rozhodnutí jakoukoliv odpovědnost.

K zásadní změně došlo v letech 2004 - 2006, kdy Radě předsedal Martin Jahn. Po té co byl zákonně ustanoven předsedou Rady předseda vlády, přišla s Topolánkem v listopadu 2006 jako výkonná místopředsedkyně Miroslava Kopicová. Za ní posiloval - úměrně významně narůstajícímu objemu finančních prostředků, o nichž Rada rozhoduje - konfrontační trend zahájený za Jahna. Zejména v posledních pěti letech se tak zintenzivňoval tlak průmyslové lobby, která se snaží "odborný orgán" ovládnout a z veřejných financí na veřejnou vědu a výzkum odčerpávat co nejvíce peněz pro soukromý sektor. Nakolik je Kopicová v područí průmyslové lobby, svědčí mantra "inovací", kterou automaticky a bez objasnění opakuje, ať už hovoří jako ministryně školství nebo jako místopředsedkyně Rady o potřebách české vědy a vysokého školství. Ani jedna z těchto oblastí, za které zodpovídá, nemá v současné době jasnou koncepci.

Situace je velmi vážná. Nekoncepční kroky Rady, prosazené přes plošný odpor odborné veřejnosti zejména během posledního roku, mohou mít pro českou vědu a vysoké školství fatální důsledky. Kopicová nese mj. plnou zodpovědnost za vznik absurdního systému hodnocení výsledků vědecké práce (metodika, lidově: kafemlejnek), jenž je trivializující, deformující, demotivující a podporuje vyčůranost namísto kvality. Vědecké pracovníky a pedagogy Rada zatěžuje nesmyslnou byrokracií příznačnou pro komunistická osmdesátá léta 20. století. Vzhledem k provázanosti metodiky s institucionálním financováním i systémem grantových aplikací může být Kopicovou obhajovaná metodika opravdu likvidačním nástrojem všeho kvalitního co v české vědě a výzkumu dosud existuje a funguje. V tomto smyslu je jednání ministryně i stávající Rady mj. urážkou všech talentovaných a kreativních lidí této země.

Přestože většina reprezentantů z řad odborné veřejnosti i politiků označila působení a složení stávající rady za skandální a Rada měla být k 1. lednu 2009 premiérem obměněna, k žádné změně nedošlo. Podle Aktuálně.cz mělo být složení Rady projednáváno vládou 3. května 2010. Právě Kopicová ale docílila stažení tohoto bodu z programu jednání, protože nebyla spokojena s premiérem navrhovanou personální skladbou Rady. Požaduje prý větší podíl zástupců průmyslu, přestože jich je v navrhované sestavě čtvrtina (4 z celkem 16 členů)! Lze se mj. tázat, proč nestačí průmyslníkům dotační programy ministerstva průmyslu a obchodu a nově zřízené Technologické agentury? Podle jaké logiky má být z veřejných peněz na vědu a výzkum podporován těžký průmysl nebo obsahově podezřelé projekty soukromých firem, jejichž výstupy jsou veřejně nedohledatelnými? Ministryně školství, která paradoxně místo školství a vědy hájí zájmy průmyslové lobby, však nyní stojí plně v záři reflektorů. Vzhledem ke zveřejněnému návrhu složení Rady, s nímž Kopicová 3. května nesouhlasila, bude v pondělí 10. května zcela jasné, co je ve skutečnosti její prioritou!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.5. 2010