Prohlášení

11. 4. 2010 / Vilém Prečan

Nemám nic společného s pošetilým trestním oznámením p. Ing. Petra Uhla, které se týká Pavla Žáčka. Ve svém dopise p. Danielu Kaiserovi jsem nadhodil otázku, vyslovil domněnku. Nepochybuji, že se s problémem uspokojivě interně vypořádal či vypořádá ředitel ÚSTR spolu s vedoucím odboru informatiky a digitalizace a příslušným oddělením ústavu.

Obávám se, že p. Uhlovi jde i nyní výhradně o cíl, jímž se nikdy netajil: likvidovat "Institut imeni Orwella", jak posměšně a neprávem nazývá Ústav pro studium totalitních režimů. Ohání se při tom "chartisty"; pokud vím, je však jediný z někdejších signatářů Charty 77, kdo je s to se tímto rádoby vtipem bavit.

Vilém Prečan

10. dubna 2010

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.4. 2010