Nelítostné verdikty Petra Nečase vůči invalidům nepřekvapují

30. 3. 2010 / Petr Nachtmann

Britské listy referovaly o kontroverzních verdiktech někdejšího ministra sociálních věcí Petra Nečase. ZDE ZDE. Ty odpíraly invalidní důchod lidem, kteří celý život pracovali a poté je zradil jejich zdravotní stav.

Jsem přesvědčen, že Petr Nečas nemohl situaci těchto lidí rozumět. Problematice se před svým ministerským angažmá nevěnoval a neměl ani osobní zkušenost se situací lidí, kteří se soustavně živí normální prací.

Petra Nečase po většinu jeho dosavadního života živila jeho rodina a stát. Normálnímu zaměstnání se věnoval jen zhruba 3 roky. Zároveň musel nejpozději od roku 1979 soustavně přežvykovat ideologické poučky, nejprve komunistické, později v duchu ODS.

Vycházím z oficiálního životopisu Petra Nečase na jeho webových stránkách: ZDE

"Petr Nečas se narodil 19. listopadu 1964 v Uherském Hradišti.

V letech 1979 až 1983 studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti. V roce 1988 ukončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Brně, obor fyzika. V září 1988 složil na stejné vysoké škole rigorózní zkoušku a získal doktorát (RNDr.). Tématem jeho práce byla plazmová fyzika.

V letech 1988 - 1989 vykonal v poddůstojnické hodnosti základní vojenskou službu u vrtulníkového pluku v Prostějově.

V letech 1988 až 1992 působil jako technolog a výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Rožnov. V říjnu 1991 se stal členem a v roce 1992 předsedou oblastní rady ODS ve Vsetíně. Od června 1992 byl poslancem a členem zahraničního výboru Parlamentu ČR za ODS, kde se zaměřoval na otázky NATO a obrany."

Z citovaného textu se zdá, že Petr Nečas byl:

- v letech 1964 - 1988 ekonomicky podporován svojí rodinou

- v letech 1979 - 1989 svazákem

- v letech 1988 - 1989 poddůstojníkem v komunistické armádě

- do zaměstnání nastoupil jako absolvent v roce 1988, ale obratem šel na vojnu, do práce se vrátil v roce 1989 a vydržel tam do roku 1992

- od roku 1992 jej živí státem placené politické funkce.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.3. 2010