Brněnští muslimové odsuzují útoky v Moskvě

30. 3. 2010

tisková zpráva

Jménem Libertas Independent Agency o.s., sdružující brněnské muslimy a přátele muslimských národů, a jménem Halalpoint o.s., vyjadřujeme lidu Ruské federace a obětem barbarských teroristických útoku v moskevském metru nejhlubší soustrast a říkáme, zcela rezolutně, že naše modlitby a soucit jsou na straně obětí barbarských útoků.

Stejně jako jsme odsoudili pachatele teroristických útoků v USA, Britanii a dalších místech odsuzujeme i pachatele těchto zločinů a říkáme zcela jasně, že ten kdo útočí na civilní obyvatele je vyznavačem ďábla.

Zároveň bychom radí poděkovali představitelům Ruské federace a bezpečnostních složek, že nezaujali k incidentu apriorně předsudkový islamofobní postoj a s označením pachatelů čekají na výsledky policejního vyšetřováni. Děkujeme například představiteli ruského parlamentu Vladimiru Vasiljevovi, který varoval media před zúžením problému terorismu na nacionalistický nebo náboženský úhel pohledu a nepomáhali tak teroristům zasévat nenávist mezi obyvatele Ruské federace.

Na základě informaci medii o útocích na ruské obyvatele muslimského vyznáni, po spácháni těchto teroristických útoků, žádáme představitele bezpečnostních sil Ruské federace o poskytnuti fyzické, právní ochrany a pomoci všem obětem islamofobie a nenávistných útoků.

Toto prohlášeni je přeloženo do anglického jazyka a zasláno ruskému velvyslanci v Praze, kanceláři prezidenta Ruské federace a ruským médiím.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.3. 2010