Vachkův film Spřízněni volbou z r. 1968 se bude promítat na FFUK

30. 3. 2010

Ústav východoevropských a slavistických studií Filosofické fakulty UK si Vás u příležitosti 42. výročí volby prezidenta Ludvíka Svobody dovoluje pozvat na promítání dokumentu Spřízněni volbou režiséra K. Vachka.

Účinkují generál Ludvík Svoboda, předseda vlády Oldřich Černík, generální tajemník KSČ Alexander Dubček, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, ekonom Ota Šik, literáti Jan Procházka, Pavel Kohout, Jan Skácel, Karel Ptáčník, Milan Jariš, Jan Otčenášek, politici Josef Špaček, Gustáv Husák, Marie Švermová, Miroslav Galuška, , Drahomír Kolder, Ludvík Černý, Bohuslav Laštovička, Jozef Lenárt, Zdeněk Fierlinger, Marie Miková, Josef Borůvka, Josef Plojhar, Karel Poláček, Vasil Bil'ak, Jan Piller, Julius Dolanský, Jiří Hendrych, Martin Vaculík a vědci Radoslav Selucký, Karel Kosík a Eduard Goldstücker.

Po projekci bude následovat beseda, které se zúčastní Čestmír Císař, Zoe Klusáková -- Svobodová, Michael Hauser a Karel Vachek.

Sejdeme se ve středu 31. března v 17: 30 v budově FF UK na Palachově náměstí 1 v místnosti č. 217.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.3. 2010