Petr Nečas zamítal invalidní důchody častěji

29. 3. 2010

K článku "Není vám stydno, pane ministře" chci dodat, že jsem se snažil v době ministrování toho pána pomoci bratrovi svého kamaráda, postiženého praktickou slepotou, který se dostal do podobné, vlastně stejné situace jako je líčena v uveřejněném článku, píše MUDr Miroslav Svoboda.

Celé jsme to tehdy postavili na tom, že v případě PhDr. Vítězslava Trska nastala plná invalidita v době, kdy ještě splňoval všechna kritéria pro přiznání plného invalidního důchodu. Až na to, že o něj bezprostředně nepožádal, prostě protože tehdy ještě práci měl. Pan ministr dostal všechny podklady, posudky, výpisy z lékařské dokumentace k tomu, aby tvrdost zákona napravil, vlastně ani to nemusel, protože mohl prostě a jednoduše napravit to, co PSSZ rozhodla chybně (v zákoně se totiž vztahuje vše k datu, kdy prokazatelně vznikla invalidita, nikoliv k datu žádosti o důchod). Ale dopis, který přišel dlouho po uplynutí správní lhůty, byl naprosto stejného znění, jako je ten, co jste uveřejnili.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 29.3. 2010