Bolševická prasata a lynčování v Britských listech

29. 3. 2010

Pane Vrabec, to, co jste napsal, plně charakterizuje úroveň tzv. pravicové strany ODS. Asi jste jejím členem nebo voličem. Pak má ve Vás kvalitního člena, který, není-li něco podle toho, co strana a nejlépe jednobarevná vláda ODS káže a určuje (ale fůůůj, to už tady snad kdysi bylo!), je naprosto nepříčetný, míní čtenářka J. Poslová.

Takovéhle týpky měla vždy přece jen KSČ - členové, také jako ovce, ochotně šlapali semknuti vstříc každému vnitřnímu i vnějšímu nepříteli, i kdyby si ho museli vymyslet. Nic nevysvětlovali, papouškovali pořád dokola jednoduché, ty jedině správné myšlenky o jedinečnosti své strany, která jediná je ta pravá a všemu rozumí...! ODS se velmi podobá svými praktikami KSČ. Také Vy nic ve svém krátkém agresivním a sprostém výkřiku nevysvětlujete, jen hrozíte nevybíravým způsobem lidem, kteří mají jiný názor než Vy.

A teď se, s dovolením, trošku vrátím pár dnů zpátky k situaci, která se před volbami atomizuje do neskutečně absurdních rozměrů. Je evidentní, že ODS není ani strana OBČANSKÁ, ani strana DEMOKRATICKÁ a je to vůbec volitelná STRANA? Když je v ní už celých 20 let tolik nenávisti vůči svému okolí? Připomíná spíše grupu nesnášenlivých členů, kteří oproti té lůze kolem jediní nejedí(?) "knedlo-vepřo-zelo" - protože jsou členové ODS. A kdo nejde s nimi, je proti nim (to už tady také vlastně kdysi bylo). Knedlovepřozelo - co je to za vyřčenou ptákovinu Vám vysvětlí v každé restauraci, kde si na něm pochutnávají i cizinci, protože se všeobecně ví, že je to jídlo s jedinečným spojením chutí - něco podobného je svíčková... Je proto tristní označnovat pohrdavě jakoukoliv skupinu občanů této země za méněcennou, když si právě knedlovepřozelo dopřeje. Jen si kladu otázku: "proč se podobným způsobem ten člověk nevyjádřil o pivařích v hospůdkách, proč zrovna knedlovepřozelo? Vždyť ho Češi už ani moc nejedí, ale pivka se točí čím dál víc. Že by ten, kdo pije pivo, byl ten nejsprávnější konzervativec typu ODS? Také ptákovina, že?

Další matoucí nadřazenost ODS nad ostatní lůzou národa je domněnka, že všichni její členové jsou tzv. vzdělaní a tzv. chytřejší, a že všichni členové ODS jsou permanentně zaměstnaní, tudíž nikdo z přívrženců nikdy nepobíral(?) sociální dávky: to jenom ta líná lůza kolem nepracuje a věčně piští po jejich zvyšování. Opravdu perfektně zmáknutá demagogie pro řadové členy ODS, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Kde a z jakých úst už jsme to kdysi v minulosti slyšeli? Ale je to na dobré cestě. ODS navrhuje, aby si každý nezaměstnaný pořídil živnostenský list a podnikal. Pár měsíců bude brát navíc i sociální podporu - tohle navrhnout jistý pán z protilehlé strany, tak ho média i pravověrní z ODS rozcupují. Jedinečnost podobných úvah je povolena jen ODS, jiní by byli nařčeni z prosazování komunistických myšlenek, protože už by zase chtěli vybranou skupinu dotovat ze společných peněz. Jako by se to už nědělo! Dotují se soukromé školy..., ...

Všude v civilizovaném světě kolem našeho českého dvorečku existuje z politického hlediska pravice - levice - střed. Ale na rozdíl od nás jsou schopni se bez všudypřítomné nenávisti i shodnout na HOSPODAŘENÍ A VEDENÍ STÁTU. Tuto povinnost strana ODS evidentně nezvládá. Budu se opakovat: je v ní tolik nenávisti, že není ani schopná uvažovat v těch nejjednodušších počtech "má dáti - dal". Po dvaceti letech od revoluce je její rétorika strašení sociální demokracií a komunisty už natolik trapná, tristní... Vždyť přece všichni víme, že ODS mnohé své prebendy právě za pomoci komunistů prosadila. Čili spojila se a spolupracovala vědomě a cíleně s komunisty. A to může jen ona jediná? Takže, pane Vrabec, pomalu s těmi "bolševickými prasaty a lynčováním". Tzv. konzervativní ODS není nic jiného než pohrdání - kde čím, kde kým a hlavně národem.

Demokracie a svoboda, která je v ČR halasně vytrubovaná celých 20 let, není nic jiného, než POKUS o svobodu a demokracii. Důstojnost jednotlivého člověka je zadupaná na nejnižší příčku hodnot, lidé se zase bojí, zase mají strach, zase je pronásleduje ponižování. Když se najde někdo, kdo na tyto jevy upozorní, skalní ODS demagogicky spustí svůj oblíbený kolovrátek: sociální demokracie a komunisti chtějí návrat socialismu, jen my jediní víme, jak ty nespokojence zmáčknout... a jsou z toho zase další (nejen) platby navíc pro občany a další prebendy pro vyvolenou skupinu lidí semknutých kolem té jediné správné a vševědoucí strany ODS.

Bylo by asi vhodné, pane Vrabec, zbavit se podobných jednorázově použitelných výkřiků. Protože nikoho, kdo stojí pevně nohama na zemi a používá selský rozum (utrácím jen za to, na co mám) místo "zdivočelé úvěrové trendy ekonomie", tím nemůžete opravdu, ale opravdu urazit. Protože každý logicky myslící člověk si jen řekne: další, co uvěřil té jediné správné straně z nejsprávnějších - a on se mu domeček hroutí, tak kope hlava nehlava kolem sebe.

PS: Od roku 1993 pracuji na živnostenský list, nikdy jsem nepobírala sociální dávky, plně se starám sama o sebe a svoji rodinu, nejsem členem žádné politické strany, jsem pouze občanem této republiky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 29.3. 2010