Nesmysly na Novinkách

30. 3. 2010 / Boris Cvek

V českých médiích se občas objeví, že čeští vědci objevili to či ono protinádorové léčivo. Když si pak člověk najde na veřejně dostupné databázi (všeobecně a nejběžněji používané v biomedicínských oborech) "pubmed" informace o údajném objeviteli, zjistí, že daný výzkum buď vůbec nedospěl do stádia klinických testů (není tedy relevantní pro pacienty) nebo že čeští autoři ve skutečnosti představují jenom zlomek objevitelského týmu.

Dnes se objevil na Novinkách.cz článek "Čeští lékaři představili novou nadějnou léčbu pro pacienty s rakovinou krve" s fotkou českého vynálezce Marka Trněného. Našel jsem si tedy ten článek, o němž je řeč (Ofatumumab As Single-Agent CD20 Immunotherapy in Fludarabine-Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia, Journal of Clinical Oncology 2010). V publikační činnosti v oborech přírodovědných a medicínských platí, že hlavní autor článku je první autor - význam má pak i korespondující autor, kterým bývá (najdou se i obskurní případy, kdy se s touto autorskou funkcí různě manipuluje) šéf dané laboratoře, kde byla práce provedena (ve vzácných případech, kdy je článek výrazně dílem jednoho autora, první autor je zároveň i autorem korespondujícím).

Z dvaceti autorů uvedeného článku je Marek Trněný na desátém místě, prvním a zároveň korespondujícím autorem je William G. Wierda z Texaské univerzity. Na konci článku se pak dozvíme (v sekci Author Contributions), že pan Trněný nesehrál roli ani v nápadu, na němž článek stojí, ani v psaní článku, ani v analýze získaných dat, ani ve sbírání a utřídění dat, nýbrž jen v poskytnutí svých pacientů k testování.

Nezpochybňuji, že být spoluautorem článku v Journal of Clinical Oncology je výrazný úspěch, nemyslím si však, že by v tomto případě opravňoval k mediální ofenzivě. Tvrzení, že čeští lékaři objevili novou nadějnou léčbu, by bylo zároveň dobré dát do kontextu s daty, uvedenými v článku samotném (jinak jde o matení veřejnosti):

"This planned interim analysis included 138 treated patients with FA-ref (n=59) and BF-ref (n=79) CLL. The overall response rates (primary end point) were 58% and 47% in the FA-ref and BF-ref groups, respectively. Complete resolution of constitutional symptoms and improved performance status occurred in 57% and 48% of patients, respectively. Median progression-free survival and overall survival times were 5.7 and 13.7 months in the FA-ref group, respectively, and 5.9 and 15.4 months in the BF-ref group, respectively."

Čili: na léčbu reagovalo 58% a 47% pacientů v klinické zkoušce zmíněného léku a medián jejich celkové doby přežití byl 13.7 a 15.4 měsíce (pro dva různě rezistentní typy leukémie).

V zásadě čeští novináři vůbec netuší, o čem píšou, když píšou o české vědě. Velice často narážím na to, že je čeští vědci tahají za nos, a přitom ověřit si základní fakta lze přes veřejné zdroje (přes pubmed kdokoli odkudkoli připojený k internetu může číst zdarma abstrakt článku, název, autory a jejich pořadí).

Odkaz na článek na Novinkách.cz: ZDE

Odkaz na pubmed: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.3. 2010