Plíživá likvidace důchodového systému

12. 2. 2010 / Miroslav Uhlíř

Volně navazuji na svůj článek v BL. Od letošního roku se již nezapočítává studentům doba jejich studia do odpracovaných let. Velmi mne překvapila absence rozsáhlejší diskuse k této změně, ačkoliv se nejedná o žádné marginální téma. Vezmeme-li v úvahu dobu studia minimálně 5 let v kombinaci se zvýšením počtu odpracovaných let nutných pro přiznání důchodu na 35 let, dojdeme snadno k úvaze, že generace dnešních studentů bude mít podstatně sníženou naději dohnat "ztracené" roky svých studií.

Přitom právě vysokoškolsky vzdělaní lidé mají tvořit "přidanou hodnotu" pro celou společnost a svým přínosem pro ekonomiku výrazně převyšují náklady, které společnost do jejich studií "zdarma" investovala. Přece z nich profitují následně všichni. Nezapočítávání doby studií do odpracovaných let navíc může vést ke snížení atraktivity studia jako takového a tím způsobit nevratné ztráty. V kontrastu s tím pak působí proklamovaná vyjádření o budování znalostní ekonomiky jako prázdné fráze. Při současných obtížích absolventů na trhu práce získat rychle uplatnění navíc dochází k dalším "prostojům" a jen těžko pak budou dohánět chybějící odpracovaná léta.

Smutné je i to, že tuto změnu odsouhlasili ti, kteří vystudovali v lepších časech, a kterým se doba jejich studií do odpracovaných let započetla. Je i možné, že z tohoto opatření mají radost i jedinci, kteří se ke studiu neodhodlali a řeknou si "konečně došlo i na ty, kterým se nechce dělat". Neuvědomí si ale, že jejich děti možná budou chtít také studovat.

Neobstojí ani argumenty o možnosti platit si sociální pojištění z vlastní kapsy. Z čeho by jej drtivá většina studentů hradila? Musí zaplatit mj. náklady na ubytování, dojíždění a další nezbytnosti.

Jedná se o plíživé odstranění celé generace a generací následujících z využití důchodového systému. Ten asi de iure zrušen nebude, ale de facto budou nově nastavené parametry pro jeho využívání pro většinu populace nesmírně tvrdé.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.2. 2010