Nespravedlnosti při vytápění bytů jsou fiktivní

5. 2. 2010 / Tomáš Peltan

Ve svém článku "O nespravedlnosti při platbách za vytápění bytů" uvádí pan Fukar některé "nespravedlnosti", unikají mu však některé souvislosti. Předně je argumentace přetápěním relativně neprůkazná, při průměrné venkovní teplotě v otopném období 5 stupňů Celsia znamená 40 procentní rozdíl vztestup teploty z průměrných (např.) 22 stupňů na 34 stupňů, což nezní příliš reálně.

Možná další vysvětlení jsou:

1. režim větrání - zde se jedná skutečně o problém jdoucí na vrub uživateli

2. teplota vytápění okolních bytů - zde je situace zcela opačná, v objektech s dobře tepelně izolovaným obvodovým pláštěm mohou dosahovat ztráty tepla směrem k sousedům s nižší interiérovou teplotou v relativním srovnání značných hodnot, naopak tito sousedi protopí mnohem méně. Nespravedlnost je zde opačným směrem

3. chyba měřicího zařízení - zde je spotřebitel chráněn před nesmyslnými výsledky způsobenými poruchou techniky

Z výše uvedeného je zřejmé, že v podstatě není možné jednoznačně určit příčinu značného rozdílu v nákladech na vytápění. Spravedlivější systém by zohledňoval spíše teplotu v interiéru v porovnání s venkovní teplotou, ani zde však není možné eliminovat například vliv větrání na jedné straně a přítomnost výkonných spotřebičů s velkými tepelnými ztrátami na straně druhé.

Co se týče základních nákladů na ohřev TUV, tam je rozpočet podle velikosti bytu zcela na místě. Základní spotřeba souvisí s kapacitou zásobníku pro ohřev TUV a délkou rozvodů, obě tyto hodnoty souvisí s velikostí bytu - délka potrubí v podstatě přímo (menších bytů je v podlaží méně, tedy na ně připadá i kratší kus potrubí), u kapacity zásobníku nepřímo (ve větším bytu je nutno předpokládat přítomnost většího maximálního počtu osob a podle toho kapacitu dimenzovat - se skutečným počtem osob tato hodnota nesouvisí, jednak je v době projektu neznámá, jednak se v čase mění při zachování konstantní kapacity zásobníku).

Celou skutečnost si můžete představit tak, že uživatel například nechá na chalupě nepřetržitě zapnutý bojler - základní spotřeba tepla pak odpovídá účtu za elektřinu v situaci, kdy nikdo žádnou teplou vodu nesotřebovává. Je zřejmé, že tato spotřeba nijak nesouvisí s počtem osob případně přítomných v daném objektu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.2. 2010