Výzva starostům obcí Středočeského kraje

5. 2. 2010

Horoměřice, 8. ledna 2010
Vážení starostové obcí,

obracím se na Vás jako zástupce petiční iniciativy "Za bezpečnější dopravu v Horoměřicích a Středočeském kraji" usilující zejména o omezení nákladní a kamionové dopravy na silnicích II. a III. třídy v severozápadním okolí Prahy (všechny informace o nás na webu: www.dopravahoro.estranky.cz).

Již přes rok vedeme v tomto směru jednání s příslušnými úřady : Krajský úřad Středočeského kraje, Krajská hygienická správa, MÚ Černošice, Správa a údržba silnic Kladno, Policie Středočeského kraje, Policie ČR, MV ČR,MD ČR atd. Z jejich strany se nám dostává pouze obecných mlhavých příslibů o snaze situaci řešit a obligátních úřednických formulací, že žádné zákony porušovány nejsou, a pokud ano, jde o řádně povolené výjimky, např. z hlukových a emisních limitů. Předpokládám, že pokud vyvíjíte v působnostech Vašich obcí, rovněž postižených nákladní a kamionovou dopravou, úsilí o zlepšení stavu, setkáváte se prakticky s podobným přístupem a identickými problémy, a to nejen v oblasti dopravy a životního prostředí.. Nepíši Vám ale proto, abych si stěžoval a vzdychal nad liknavostí a arogancí úřadů, a tak zbytečně utrácel Váš drahocenný čas. Pokud jde o naši iniciativu, prakticky jsme vyčerpali možnosti správního jednání a uvažujeme o soudní cestě, byť s rizikem značných finančních nákladů a zároveň velmi nejistým výsledkem.

Vzhledem k tomu, že po rozšíření mýtného na vozidla s tonáží nad 3,5 t se logicky zvýší zatížení nákladní dopravou na silnicích nižších tříd, dojde k dalšímu rapidnímu zhoršení nejen stavu těchto komunikací,ale zejména se prohloubí nepříznivé zdravotní a materiální dopady na obyvatele dotčených obcí. Současně nelze na základě našich dosavadních zkušeností očekávat, že by příslušné úřady podnikly v krátkodobé perspektivě efektivní opatření ke zlepšení stavu nebo naznačily změnu přístupu ve snaze alespoň zastavit nebo kompenzovat nepříznivý trend. Z našeho pohledu jsou tedy jen následující možnosti:

  • Rezignovat na jakékoli úsilí z naší strany a čekat na konání odpovědných orgánů
  • Pokračovat v dosavadní komunikaci s úřady jednotlivě na úrovni obcí a místních občanských iniciativ ve snaze o dodržování zákonů a práv občanů
  • Domáhat se svých práv soudní cestou
  • Propojit orgány místní samosprávy (obce) s občany a občanskými iniciativami na úrovni regionu, kraje do společné iniciativy a obrátit se s výzvou na příslušné orgány státní správy a samosprávy s důrazným apelem na řešení naší situace
  • Dalším krokem by pak byly akty občanského protestu- symbolické, výstražné blokády komunikací atd.

Pokud byste měli zájem diskutovat případná společná opatření a postup, zde je několik tezí případné výzvy k diskusi směrem ke státní správě:

...oslovení institucí...

  • Stručný popis problému s upozorněním na současný stav a jeho neřešení ze strany odpovědných orgánů
  • Soustavné porušování příslušných zákonů a práv občanů
  • Požadavky na zlepšení situace (urychlené opravy nebo rekonstrukce nejpostiženějších úseků komunikací,místní úpravy snižování tonáže atd.)
  • Nepřijatelnost dalšího zhoršování situace s ohledem na závažné dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí obcí
  • V případě neřešení a zhoršování stavu budeme nuceni protestovat formou blokád

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za trpělivost a očekávám jakékoli Vaše reakce.

S pozdravem

PhDr.Jan Prokeš
Hrdinů 4
Horoměřice
252 62
www.dopravahoro.estranky.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.2. 2010