Jde o "správní delikt"

30. 12. 2009

V případě neposkytování internetového připojení (v důsledku selhání koncového zařízení, které T-mobile odmítl nahradit) a vynucování další platby nyní již nefunkční smlouvy "jde o správní delikt", míní Jiří Novák:

Dle mého soudu jde o správní delikt a proto je třeba se ve věci neposkytování služeb obrátit na ČTU:

Český telekomunikační úřad - seznam činností

 • Přijímá hlášení na rušený příjem televize a rozhlasu
 • Přijímá námitky proti vyřízení reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu
 • Přijímá oznámení o podnikání v elektronických komunikacích
 • Přijímá oznámení o vzniku rušení nebo chybovosti signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty
 • Přijímá reklamace na poskytnutou veřejnou telekomunikační službu
 • Přijímá stížnosti občana na rušení přijímaného televizního nebo
 • Přijímá žádosti o podání informace
 • Přijímá žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel
 • Rozhoduje o způsobu odstranění rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby
 • Rozhoduje ve sporech vzniklých při využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť
 • Stanoví parametry ochranných pásem komunikačního vedení a pásem rádiového zařízení a rádiového směrového spoje
 • V územním rozhodnutí stanoví podmínky k ochraně vedení komunikační sítě

Pokud se rozhodnete svévolně neplatit smluvní částku, pak u soudu asi prohrajete, kdežto pokud věcně příslušný orgán rozhodne (podle očekávání) ve Váš prospěch, pak jistě v souladu s Vaším návrhem uloží T-mobile neoprávněný zisk Vám vrátit. Pokud T-mobile nebude respektovat rozhodnutí správního orgánu, pak se budete muset obrátit na soudní jednání. Takový postup správní orgán uvede jistě ve svém rozhodnutí.

Pokud se rozhodnete o své vůli neplatit, pak berete totiž právo do svých rukou. Nejsem právník, ale získal jsem zkušenosti z práce ve státní správě a později v samosprávě.

S pozdravem a přáním úspěšného roku 2010 Britským listům, všem spoluautorům i čtenářům.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 30.12. 2009