Britská vláda chce zavést nové hodnocení univerzitních kursů - podle jejich praktického významu

23. 10. 2009

Vysoké školy a učiliště terciárního vzdělávání budou v Británii hodnoceny podle toho, kolik studentů nedokončí kurs, kolik budou studenti po ukončení kurzu vydělávat a nakolik se jim studium v kurzu líbilo. Má tím vzniknout trh, který donutí, aby kursy, hodnocené špatně, byly zlepšeny anebo zlikvidovány. Učiliště nabízející kratší kurzy terciárního vzdělávání by měly zavést školné, které by společně platili budoucí zaměstnavatelé i studenti.

Doporučuje to vládní Komise pro zaměstnanost a kvalifikaci (Commission for Employment and Skills). Její doporučení ostře sledují stínoví mluvčí Konzervativní strany, kteří chtějí po předpokládaném vítězství konzervativců zavést internetový hodnotící systém pro univerzitní kursy a pro kurzy dalšího vzdělávání.

Existují ovšem obavy, že nový systém hodnocení povede k stejným problémům, jaké vznikly po zavedení hodnotitelských tabulek na školách prvního stupně, že totiž učitelé budou vyučovat tak, aby měli dobré hodnocení, nikoliv tak, aby studenty něco naučili.

Nový systém má obsahovat tyto rysy:

  • Každý kurz bude podroben známkování podle pěti měřítek: počet studentů, kteří propadli, studentská spokojenost, míra zaměstnanosti absolventů, výše platu absolventů, výsledky inspekcí.
  • Každý kurz se objeví v hierarchické tabulce - ale instituce také dostanou individuální "přídavky" bodů pro kurzy, do nichž se přihlásí "rizikoví" studenti. Školy a univerzity budou muset učinit své kurzy relevantnější pro místní zaměstnavatele, mají-li dostat dobrou známku.

Nejprve má být systém zaveden do učilišť dalšího vzdělávání a pak i na univerzity.

Sally Hunt, generální tajemnice odborového svazu učitelů terciárního vzdělávání University and Colleges Union, konstatovala: "Kultura tabulkového hodnocení způsobila katastrofu ve školách a v nemocnicích. Pokud bude takový systém zaveden do terciárního vzdělávání, povedení k zúžení nabídky kurzů a stane se překážkou inovacím."

V Británii dnes už neexistuje samostatné ministerstvo školství, ale "Ministerstvo pro byznys, inovace a kvalifikaci". Jeho mluvčí uvedl: "Spolupracujeme velmi těsně s Komisí pro vzdělávání a kvalifikaci a vřele vítáme jejich cenné připomínky jak zlepšit kvalifikační systém."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.10. 2009